3 trender att ha koll på under 2021

Författare: Yvonne Sjöblom & Pål Ekberg

2020 var ett av de mest omvälvande åren i modern tid. Verksamheters affärsmodeller utmanades och vi har tvingats tänka annorlunda för att hitta alternativa vägar mot våra mål eller för att överhuvudtaget överleva.

Vad innebär en återgång till det normala?

Även om vi får bukt på pandemin under 2021 så har nya mönster och behov skapats och en återgång till det ”normala” kommer i praktiken innebära något helt nytt.

3 trender att ha koll på

Trend 1: Vikten av verksamhetens syfte och värdegrund

Det kommer bli ännu viktigare att verksamheten har ett värdeladdat syfte och förankrade värderingar som medarbetarna kan kroka arm med. Enligt en undersökning (Gartner’s Research) förväntar sig 74% av de anställda att arbetsgivaren mer aktivt involverar sig i sociala frågor. Detta ses som en förutsättning för att känna engagemang för verksamheten och motivera talanger att stanna kvar.

Trend 2: Större individuell flexibilitet när, var och hur man ska jobba

Det har funnits en tro om att medarbetarna ska jobba 40 timmar och helst på kontoret för att prestera. Men enligt ”Gartner´s 2020 Reimagine HR Employee Survey” verkar det löna sig att erbjuda sina medarbetare flexibilitet. I undersökningen angav 36% av medarbetarna att de var högpresterande vid ett 40-timmars-upplägg. Motsvarande siffra hos arbetsgivare som erbjöd flexibilitet var 55%.

Trend 3: Utökat holistiskt medarbetaransvar

En konsekvens av 2020 är att medarbetarna fått prova på en större frihet och flexibilitet. Det finns som sagt fördelar med flexibilitet men det kan också innebära en större individuell press och utmaning, vilket är baksidan av flexibilitetsmyntet. Under lång tid har vi sett en oroande trend kring stress och psykisk ohälsa. Det pratades mycket om saken och åtgärder har oftast satts in när det är för sent. I denna kontext tror vi på att arbeta proaktivt med organisationens och individens självledarskap i syfte att skapa grundtrygghet och goda vanor som ger arbetsro.

Våra 3 konkreta tips

Allt tyder på att förväntningarna på arbetsgivarna och alla chefer kommer skruvas upp. Med större flexibilitet i arbetet ökar betydelsen av tydliga mål och en gemensam värdeladdad riktning. Men vad innebär det i praktiken?

Vi tror på att dela upp elefanten
i bitar och börja jobba

Tips 1: Dagliga rutiner som bidrar till självledarskap & produktivitet

Stötta medarbetarna med självledarskapet. Ett konkret exempel är att göra arbetet mer fokuserat och roligt. Ni kan ta inspiration av Pomodorometoden som kortfattat innebär att jobba i intensiva korta pass med bestämda uppgifter. Gör det i små team där ni bestämmer vad som ska göras och hur ni ska utvärdera och vidareutveckla.

Tips 2: Involvera medarbetarna i syfte och värdegrund

Skapa engagemang och delaktighet för verksamhetens värdegrund och varför ni finns till – bjud in till kreativa workshops för att samskapa kring det gemensamma. Det här kan ni genomföra själva eller ta hjälp av ett facilitator.

Tips 3: Arbeta systematiskt med arbetsmiljön

Allt hänger ihop och en bra start är att arbeta proaktivt med den sociala och organisatoriska arbetsmiljön. Som arbetsgivare har vi skyldigheter att förhålla oss till men också möjligheter att involvera medarbetarna i hur vi vill ha det och på så sätt öka engagemanget. Börja med att ta reda på vad som gäller och gör sedan er plan för att komma igång med det dagliga arbetet.

Extratips: Lunchwebinarium – Arbetsmiljö på distans!

Nu erbjuder vi på nytt Eli Kolaas uppskattade Webinarium, onsdagen den 10 februari kl 12. Det är ett bra tillfälle för dig som chef att få bättre koll på läget. För mer info och anmälan, klicka här.

Det är vi, Yvonne & Pål som står bakom månadens spaning. Vår förhoppning är att bjuda på inspiration och tips till ert utvecklingsarbete. Du är alltid välkommen att höra av dig till oss om du vill reflektera och diskutera.

Dela på linkedin
LinkedIn
Dela på facebook
Facebook