Hej jag heter Hans Lundmark


Att få använda mina operativa upplevelser och erfarenheter inom näringslivet är stimulerande. Att som coach och lärare ”stötta” ägare och styrelser med bolagsstyrningens spännande utmaningar känns som ett privilegium.

På min fritid ägnar jag mig åt familjen gärna med sport, friluftsliv, jakt och fiske.

Det norrländska ursprunget försvinner aldrig.

Så här får du tag på mig


Hör gärna av dig om du vill bolla en tanke, idé eller problem!

phone

Mobil

070-378 12 94

envelope-o

E-post

Fokusområden


Detta är jag bra på...

Styrelse & ägararbete

 Ordning och reda i det grundläggande styrningsarbetet.

Coachning av högre chefer

VD, styrelseledamöter som vill ha bollplank och vägledning.

Företagsutveckling

Fokus på strukturer och styrning för små, medelstora o/e familjeföretag.

Ledningsgrupps-utveckling

Samordning och samverka i ledningsgruppen.

Uppdrag och projekt


  • Strategisk affärsanalys samt utveckling av ny bolagsstruktur.
  • Coachuppdrag för VD och styrelse inom olika marknadssegment
  • Coachuppdrag till GD/ledning och styrelse och i statliga bolag 
  • Ledningsgruppsutveckling inom koncern både i privat och offentlig sektor
  • Ägaruppdrag med fokus på bolagsstyrning, aktieägaravtal och ägardirektiv.
  • Styrelseutbildningar

Bakgrund och Erfarenhet


Grundare, ägare, styrelseledamot och VD i ett antal större och mindre svenska och amerikanska företag inom IT och telekomsektorn. Deltagit i förvärvs- och fusionsprocesser och större förändringsarbeten. Fungerat som coach till styrelser inom dagligvaror, sparbanker, fastigheter, privat vård, affärskedjor, luftfart, bemanning och IT-konsulter.

Ackrediterad lärare för styrelseutbildningar inom Styrelseakademien med ansvarar för SME, kommunala bolag samt ordförande-programmen. Knuten till IFL vid Handelshögskolan i Stockholm och deras styrelseutbildningar i samarbete med Styrelseakademien. 

Civilingenjör från KTH, diplomerad coach och mentor samt vidareutbildad inom grupp- och organisationsutveckling.