Hej jag heter Gita Bolt


Under närmare 20 års tid har jag haft förmånen att leda utvecklingsarbete. Jag inspireras av att utveckla individer men också att ta fram konkreta verktyg och koncept, både fysiska som digitala. Att kombinera verktygen med utveckling av individer/grupper har givit konkreta effekter på arbetsplatser som ex. att lösa konflikter, prioritera rätt, förbättra samarbeten, tydliggörande av arbetssätt, minskad stress och bättre kommunikation.


Min drivkraft är att låta idéer ta fysisk form och bli praktiska lösningar som underlättar för människor att leva i den här komplexa världen. Gärna genom att ta tillvara på medarbetarnas kompetens och naturliga drivkraft. Genom att vara ödmjukt modig, kommunicera effektivt och på riktigt förstå sig själv, kan ALLA hitta sätt att arbeta mer utifrån sin inspiration och talang. Det är här man kan hitta guldkornen för att få riktigt bra resultat på sista raden!

Så här får du tag på mig


Hör gärna av dig om du vill bolla en tanke, idé eller problem!

phone

Mobil

073-509 99 70

envelope-o

E-post

Fokusområden


Detta är jag bra på...

Kultur/
Samarbete

Nyckeln till framgång ligger i att skapa en stark kultur där medarbetarna samverkar.

Digital marknadsföring


Sätter plattformen och strategin för framgångsrik närvaro på nätet.

Konceptutveckling

 Projektledning vid framtagandet av nya koncept eller processer.

E-learning

 

Upplevelsebaserad e-learning som gör att man får ett högt engagemang.   

Övrigt jag jobbar med...


 • Strategi och aktivitetsplanering
 • Utveckling av utbildningskoncept 
 • Stresshantering
 • Coaching av chefer och medarbetare

Uppdrag och projekt


Framtagning av konceptet YESbox för medarbetarsamtal.

Projektledning och utveckling av konceptet YESbox för medarbetarsamtalet. I detta projektet tog vi fram en process som engagerade medarbetaren och skapade hög relevans för chef och ledning. Med det webbaserade verktyget kunde man underlätta uppföljning och samtidigt få fram data i syfte att utveckla hela arbetsplatsen. Man kunde utveckla kompetensen utifrån verksamhetens behov och individens drivkrafter.

​​​​Framtagning av digital marknadsplattform.

Projektledning vid implementering av digital marknadsplattform. Framtagning av projektplan, information till medarbetare, implementering, rutiner, inställning av verktyg, framtagande av content, sammankoppling med övergripande marknadsaktiviteter. 

Framtagning av e-learning med fokus på stresshantering

I detta projekt tog jag fram en utbildning/mentalt träningsprogram för att motverka stress. Arbetet startade i en projektplan och övergick därefter i planering av innehåll med fokus på upplevelsebaserad lärande, videoinspelning, inspelning av ljudfiler, redigering av ljud och film i Camtasia, marknadsföring och leverans.

Övriga exempel på projekt/uppdrag:

 • Byggt hemsida i Wordpress från grunden med fullt stöd för digital marknadsföring och SEO
 • Strategi workshop för mindre företag
 • Utbildning inom ex. medarbetarsamtal, ledarskap, mental träning, säljutveckling
 • Coaching av ledare inom verkstadsindustri, läkemedelsindustri, detaljhandel, offentlig verksamhet mm

Bakgrund och Erfarenhet


Jag har tidigare arbetat:

 • Som tandläkare i Falkenberg och Stockholm
 • Med försäljning inom läkemedelsindustrin
 • Som entreprenör i eget bolag med fokus på utveckling av koncept, medarbetare och ledare
 • Som utvecklingsansvarig på samägt bolag med fokus på medarbetarsamtal och medarbetarundersökningar.


Urval av utbildningar och kurser:

 • Tandläkarutbidning
 • Mental träning på Skandinaviska Ledarhögskolan
 • ICC coachutbildning
 • NLP Masterprogram enligt INLPTA
 • Neuroledarskap i praktiken
 • Div. utbildningar inom digital marknadsföring 
 • Div. utbildningar inom e-learning
 • DISC enl. Ensize
 • Div. utbildningar inom försäljning, projektledning och personlig utveckling.

Några verktyg  jag är bekväm att arbeta i:

Wordpress

Active Campaign

Thrive Themes

Teachable

Camtasia