Nå dina mål med smartare arbetssätt och nöjdare medarbetare​

Inspirerade människor är nyckeln till framgångsrika affärer. Vi är experter på hur man affärsutvecklar i praktiken, genom samarbete, kultur och struktur.

En plan för hur ett företag ska nå sina intäktsmål är bara ett dokument och en principbeskrivning. Den kommer visa sig värdelös om inte hela företaget involverar sig. Aktiviteter kommer bara att genomföras på ett hållbart sätt när medarbetarna är minst lika engagerade som de ledare som står bakom och har sitt hjärta i planen.

Teamet på Mind & Space

Vad är viktigast hos dig just nu?

Affärs- och 
säljutveckling

Behöver ni bli bättre på försäljning?
Vi hjälper dig utveckla er strategiska försäljning och förverkliga affärsmålen.

Ledarskap och företagskultur

Mer glädje och engagemang på jobbet?
Vi hjälper dig utveckla kultur och ledarskap för individ, grupp och organisation. 

Utveckling och transformation

Har ni kört fast i utvecklingsarbetet?
Vi hjälper dig med planering, innehåll och genomförande.

Några kundcase

"Vi har ett resultat"

Framtagning av program i ledar- och affärsmannaskap. Genomförande under två år med uppföljande coachingprogram för > 100 företagsledare.
börsnoterat företag inom vård & omsorg
Översyn av köp- och säljprocess i större tillverkande företag för att samordna försäljning med inköp och produktion. Införande och träning i CRM.
företag i inredningsbranschen
Stöd för ägarna i ett mindre bolag. Syftet var att förbereda ledningen och planera för dramatisk tillväxt under en treårsperiod.
Tjänsteföretag inom Byggbranschen
Processledare för ledningsgrupp i framtagning av nytt arbetssätt för planering och involvering av hela organisationen i samband omfattande strategi arbete.
ägarlett företag inom it-branschen

Ett mänskligare arbetsliv helt enkelt... vad menar vi med det?

Samarbete

  • Tydlig gemensam riktning
  • Ständigt lärande - inga stuprör
  • Öppenhet - rak och ärlig kommunikation
  • Gemensamt ansvar för att lyckas

Förändringskompetens

  • Alla i organisationen mår bra och kommer till sin rätt
  • Tillväxt och lönsamhet i en föränderlig värld
  • Arbetssätt och flexibilitet som löser uppgiften
  • En tillitsfull kultur som står pall för utmaningar
Vi jobbar med företag och organisationer
i olika storlekar i alla branscher