Nå dina mål med smartare arbetssätt och nöjdare medarbetare​

Inspirerade människor är nyckeln till framgångsrika affärer. Vi är experter på hur man affärsutvecklar i praktiken, genom samarbete, kultur och struktur.

Vad är viktigast just nu?

Sätt igång en konstruktiv dialog i teamet eller ledningsgruppen:

  • Under varje grön knapp finns 5 påståenden.
  • Värdera varje påstående och bedöm vilken nivå er verksamhet befinner sig på
  • Se på era egna resultat och diskutera särskilt områden där ni har olika uppfattning
  • Kom överens om en gemensam ståndpunkt och jämför med hur andra företag svarat

 

Prioritera med hjälp av frågorna:

  • Vilket område bör ”vi” ha som prio 1 och vilken fråga?
  • Vilka andra frågor hänger samman med ”prio 1”?
  • Vilken rubrik skulle ”vi” sätta på det samlade utvecklingsområdet?
  • Vad skulle det innebära för verksamheten om ”vi” lyckades?