Avgiftsfritt lunchwebinarium

Arbetsmiljö på distans

- Ökar pressen på chefen!

Datum: onsdagen den 10 februari

Tid: kl 12.00 – 13.00

Föreläsare: Eli Kolaas, affärscoach och HR-specialist

OBS! Ingen avgift

Är du osäker på ditt arbetsmiljöansvar när medarbetarna jobbar på distans?

Att leda och motivera medarbetare på distans kräver ett ledarskap som överbryggar den sociala distansen och ersätter den med digital närhet och närvaro. Det kan vara nog så svårt i vanliga fall men med distansarbete blir det ännu svårare.

Spela videoklipp

Det finns positiva aspekter med distansarbete. Inom flera yrkeskategorier kan vi se en ökad effektivitet och färre sjukskrivningar i kombination med en högre grad av upplevd harmoni och balans mellan arbetsliv och privatliv – för medarbetarna det vill säga.

Men cheferna mår sämre – En undersökning från 2020 (källa Previa) visar att chefernas sjukskrivningstal tredubblades från 2014 till 2019. Sedan kom pandemin vilken har vingklippt cheferna på verktyg att leda, motivera och följa upp sina medarbetare. ”Hur ska jag få koll på mina medarbetare när vi bara ses digitalt”, frågar sig många chefer.

Är du nyfiken på hur du kan vända utmaningen med distansarbete och arbetsmiljö till något positivt som gör ditt uppdrag som chef lite lättare?

Dela på facebook
Facebook
Dela på linkedin
LinkedIn