Att bli leverantör till offentlig sektor

Den offentliga sektorn bestående av stat, kommun och landsting /regioner med tillhörande bolag, är en betydande och stabil kundmarknad i Sverige som även är relativt okänslig för konjunktursvängningar. Den offentliga upphandlingen i Sverige omsätter ungefär 650 – 800 miljarder sek / år. Det är ändock ett stort antal bolag som ännu inte etablerat sig som offentliga leverantörer.

Den offentliga upphandlingen är lagreglerad, i huvudsak av Lagen om Offentlig Upphandling, LOU. Lagens syfte är att motverka korruption genom att säkerställa transparens, och likabehandling för att säkerställa god konkurrens på lika villkor. Alla myndigheter lyder dock inte under LOU, utan av andra lagar som LUF, LUFS, LOV, LUK beroende på vad deras verksamhet har för inriktning eller vilket syfte upphandlingen har.

Alla offentliga upphandlingar skall annonseras, såtillvida de inte ligger under gränsen för s.k. direktupphandling som för närvarande är 586 tkr.

Prioriteringsfrågor

När upphandlingen annonseras är det lämpligt att överväga om det är optimalt att inleda ett anbudsarbete. Följande aspekter bör övervägas för ett sådant avgörande:

  • Potential
    Den affärsmässiga potentialen i ramavtalet skall bedömas.
  • Sannolikhet
    Sannolikheten för att vinna ett ramavtal. Andelen avtalsleverantörer skall upphandlas. Är det förnyad konkurrensutsättning eller rangordning som gäller? Skall flera avtalsleverantörer antas och det är förnyad konkurrensutsättning som gäller är sannolikheten större att man får en del av kakan och kan etablera sig på kontot. När få leverantörer antas och / eller det är rangordning som gäller är det svårare att bli delaktig i affären.
  • Komplexitet 
    Är upphandlingsmodellen komplex med många och irrelevanta krav, samt krav som inte har transparenta utvärderingskriterier blir anbudsprojektet omständligare att genomföra.

Kombinationen av dessa aspekter blir ett beslutsunderlag för att avgöra om ett anbudsarbete lämpligen bör inledas, generellt sett. 

Naturligtvis förekommer undantag som bekräftar regeln. Är det redan en befintlig kund eller en prioriterad top-account så bör man lämna anbud alldeles oavsett, under förutsättning att man har möjlighet att uppfylla skallkraven.

Av Mikael Eskman  

Dela inlägget vidare:

Dela på linkedin
LinkedIn
Dela på twitter
Twitter
Dela på facebook
Facebook
Dela på email
Email