Att utveckla den kollektiva intelligensen – utan flum!

När vi möts och ska samarbeta behöver vi alltid hantera två parallella processer.  Den ena handlar om att lösa uppgiften, den andra om att hantera relationen till de andra som ingår i gruppen.

I den traditionella organisationen läggs idag avsevärda resurser på att hantera uppgiftsprocessen, medan hantering av känslor och relationer avskrivs som ”flum”.

Om vi ska klara av dagens höga förändringstakt behöver vi utveckla en hållbar och därtill högpresterande kultur, dvs vi behöver bli kompetenta i att förändras, något vi rätt och slätt kallar förändringskompetens. För att nå dit behövs en ny typ av ledarskap, det cirkulära ledarskapet. I en sådan organisation sätter ledningen ramverket, arbetet läggs sedan upp i etapper och chefens roll blir mer av en faciliterande karaktär.

Problemet, när man undviker att hantera relationsprocessen (samarbetet), är att den tar sin tid oavsett om vi är medvetna om den eller inte. Ett illa fungerande team slösar bort mängder av tid i oändliga möten, missförstånd och ovilja att komma överens. Det finns en enorm potential i att utveckla samarbetsförmågan i team och organisationer, vilket också visat sig i både högre lönsamhet och innovationskraft hos företag som aktivt utvecklar sin kollektiva intelligens med ett fokus på samarbetsförmåga, kultur och kunskapsintegrering.


Det finns idag både metoder och verktyg för att utveckla samarbete och ledarskap på ett effektivt sätt.
Det första du behöver göra när du ska utveckla kulturen är att kartlägga hur kulturen ser ut idag. Hur skulle du beskriva kulturen och hur vill du att den ska vara? Säg att du önskar att medarbetarna ska vara mer affärsinriktade. Då räcker det inte med att ”peppa” och tala om att ”att det inte är farligt att sälja”. Detta förstår med största sannolikhet dina medarbetare, men att förstå är inte samma sak som att göra. Det handlar om inre hinder så som värderingar och rädslor. Om vi inte lär oss hantera dem, kommer vi att prioritera bort det som känns motigt, otryggt, ”fel” etc.

Basen för att uppnå ett väl fungerande samarbete är att träna och utveckla den emotionella intelligensen både hos individen och gruppen. Vi har lagt upp ett program med fokus på fem områden som visat sig vara mycket framgångsrikt. Följande områden fokuserar vi på:

  1. Öka självinsikten
  2. Utveckla förmågan till självreglering
  3. Utveckla förmågan till empati och medkänsla
  4. Öka den inre motivationen
  5. Utveckla förmågan att hantera relationer på ett kompetent sätt

I en värld där förändringar sker allt snabbare behöver vi vara mentalt rustade och kunna leda oss själva. Vi behöver förstå oss själva och våra organisationer och hitta sätt att dra nytta av den kollektiva intelligensen för att skapa den förändringskompetenta och lärande organisationen.

Frågan är vad ditt team behöver i just den här stunden för att träna sin förändringskompetens?

Ps. Vi rekommenderar varmt boken Kunskapsintegration: om kollektiv intelligens i organisationer av Philip Runsten och Andreas Werr, för djupare insikt i ämnet.

Dela inlägget vidare:

Dela på linkedin
LinkedIn
Dela på twitter
Twitter
Dela på facebook
Facebook
Dela på email
Email