Bloggen om affärsutveckling och förändringsarbete |

Digital ångest

Varför, hur och vad ska medelstora företag digitalisera? Anmäl dig här – till vårt frukostseminarium 28 november! Mind & Space har ett särskilt intresse för digitalisering i medelstora företag*. Anledningen är att både våra kontakter hos dessa företag och diverse undersökningar visar att ett flertal bland Er inte har kommit lika långt som stora företag. […]

LÄS MER

Sökes – Modiga företagsledare!

Varför är det så svårt att komma till rätta med stressen? Sjukskrivningar på grund av stress och psykisk ohälsa fortsätter att öka, trots att vi förstärkt arbetsmiljölagen och att vi vet att stress har stor påverkan på vår prestation. Ändå fortsätter siffrorna åt fel håll. Hur är det möjligt? Kanske har vi, i synnerhet på […]

LÄS MER

Att bli leverantör till offentlig sektor

Den offentliga sektorn bestående av stat, kommun och landsting /regioner med tillhörande bolag, är en betydande och stabil kundmarknad i Sverige som även är relativt okänslig för konjunktursvängningar. Den offentliga upphandlingen i Sverige omsätter ungefär 650 – 800 miljarder sek / år. Det är ändock ett stort antal bolag som ännu inte etablerat sig som offentliga […]

LÄS MER

Stresspiralen – en övergående fluga?

Minska psykisk ohälsa på jobbet.

Alla talar om stress. Vad är det som händer med mig? Varför klarar jag inte att leva och verka utan känslan av att tiden inte räcker till, att jag inte kan leva upp till mina ideal och att jag ständigt hamnar med den där heta potatisen i knät; är det här meningen med mitt liv? […]

LÄS MER

Checklistorna del 2 – bra att ha när det ”brinner”

Tips för hur du kan utveckla din organisation.

Vi har sammanställt innehållet i vår artikelserie om organisation och ledarskap i ett kondenserat format i två delar – det här är andra delen.   HUR SER ER STRATEGI FÖR KONFLIKTHANTERING OCH PROBLEMLÖSNING UT? Finns en organisationsstruktur som främjar gott samarbete? Har ni koll på att klimat, struktur och kompetens främjar samarbete? Är spelreglerna välkända […]

LÄS MER

Checklistorna del 1 – bra att ha när det ”brinner”

Vi har sammanställt innehållet i vår artikelserie om organisation och ledarskap i ett kondenserat format i två delar – det här är första delen.   VAD KÄNNETECKNAR EN FUNGERANDE ORGANISATION: I botten finns en struktur och en plan för hur man ska agera och leverera. Det finns också en slags överenskommen kod för hur man […]

LÄS MER

Släcka bränder och tända på utveckling

Utveckla organisationer och samarbeten

Hoppas du fått inspiration till att fortsätta utveckla organisation och ledning. Dags att lämna Taylor och kompani därhän. Flytta ut den strategiska dialogen i kontorslandskapet och inse potentialen i att utveckla samarbetet i organisationen. Som företagsledare är vi generellt sett medvetna om de närliggande målen och utmaningarna, men vi kan fortfarande göra mycket för att […]

LÄS MER

Drivkrafterna som genererar framgång och utveckling

När vi som individer och team får utlopp för våra drivkrafter kan vi prestera långt utöver normen. Det är universellt och inte bara förbehållet unga företag, i unga branscher med unga medarbetare.    ATT LÄRA AV HISTORIEN – VILKEN TUR ATT DET BRANN I VÄSTMANLAND 2014 Att ta tillvara och förädla tidigare erfarenheter och omvandla […]

LÄS MER

Konflikter – samarbetets moder!

Under lång tid har synen varit att konflikter är av ondo och något vi sopar under mattan.  Konflikter hanteras helst via personalavdelningen (vilket inte behöver vara fel i sig). En friskare syn på konflikten är att se den som en naturlig sida av ”samarbete & teamutveckling”. Vår förmåga att kommunicera, våra olika perspektiv, kompetenser, attityder, […]

LÄS MER

Du utnyttjar bara 50% av potentialen i din organisation – tänk tanken!

Kanske provocerande? Vi ser att det finns 2 vägar till nya framgångar, den ena heter ”digitalisering” och den andra ”samarbete” – vi jobbar med båda! Den enskilt viktigaste faktorn för hur väl vi klarar digital transformation och utveckling är SAMARBETE. En bättre balans mellan Uppgiftsprocesserna som beskriver systemet eller strukturen vi jobbar på alla nivåer […]

LÄS MER