Medelstora företag – från digital ångest till ökad konkurrenskraft

Varför, hur och vad ska medelstora företag digitalisera? Mind & Space har ett särskilt intresse för digitalisering i medelstora företag. Anledningen är att både våra kontakter hos dessa företag och diverse undersökningar visar att ett flertal bland Er inte har kommit lika långt som stora företag. Därför ägnas denna blogg-serie åt de

Läs mer »

Digital ångest

Varför, hur och vad ska medelstora företag digitalisera? Mind & Space har ett särskilt intresse för digitalisering i medelstora företag*. Anledningen är att både våra kontakter hos dessa företag och diverse undersökningar visar att ett flertal bland Er inte har kommit lika långt som stora företag. Samtidigt finns det starka

Läs mer »

Sökes – Modiga företagsledare!

Varför är det så svårt att komma till rätta med stressen? Sjukskrivningar på grund av stress och psykisk ohälsa fortsätter att öka, trots att vi förstärkt arbetsmiljölagen och att vi vet att stress har stor påverkan på vår prestation. Ändå fortsätter siffrorna åt fel håll. Hur är det möjligt? Kanske

Läs mer »

Att bli leverantör till offentlig sektor

Den offentliga sektorn bestående av stat, kommun och landsting /regioner med tillhörande bolag, är en betydande och stabil kundmarknad i Sverige som även är relativt okänslig för konjunktursvängningar. Den offentliga upphandlingen i Sverige omsätter ungefär 650 – 800 miljarder sek / år. Det är ändock ett stort antal bolag som ännu

Läs mer »

Vad betyder samarbete när det brinner?

Förlåt om vi tjatar… men utfallet i Gallups undersökningar pekar nu ännu tydligare på att det finns utrymme för att utveckla vårt sätt att organisera oss och arbeta. Här följer nr 2 i vår lilla artikelserie där vi reflekterar över organisation och ledarskap som eftersläckning av sommarens bränder. LEDARSKAPET NÄR

Läs mer »

Stresspiralen – en övergående fluga?

Alla talar om stress. Vad är det som händer med mig? Varför klarar jag inte att leva och verka utan känslan av att tiden inte räcker till, att jag inte kan leva upp till mina ideal och att jag ständigt hamnar med den där heta potatisen i knät; är det

Läs mer »

Checklistorna del 2 – bra att ha när det ”brinner”

Vi har sammanställt innehållet i vår artikelserie om organisation och ledarskap i ett kondenserat format i två delar – det här är andra delen. HUR SER ER STRATEGI FÖR KONFLIKTHANTERING OCH PROBLEMLÖSNING UT? Finns en organisationsstruktur som främjar gott samarbete? Har ni koll på att klimat, struktur och kompetens främjar

Läs mer »

Checklistorna del 1 – bra att ha när det ”brinner”

Vi har sammanställt innehållet i vår artikelserie om organisation och ledarskap i ett kondenserat format i två delar – det här är första delen. VAD KÄNNETECKNAR EN FUNGERANDE ORGANISATION: I botten finns en struktur och en plan för hur man ska agera och leverera. Det finns också en slags överenskommen kod för

Läs mer »

Släcka bränder och tända på utveckling

Hoppas du fått inspiration till att fortsätta utveckla organisation och ledning. Dags att lämna Taylor och kompani därhän. Flytta ut den strategiska dialogen i kontorslandskapet och inse potentialen i att utveckla samarbetet i organisationen. Som företagsledare är vi generellt sett medvetna om de närliggande målen och utmaningarna, men vi kan

Läs mer »