Drivkrafterna som genererar framgång och utveckling

När vi som individer och team får utlopp för våra drivkrafter kan vi prestera långt utöver normen. Det är universellt och inte bara förbehållet unga företag, i unga branscher med unga medarbetare.  ATT LÄRA AV HISTORIEN – VILKEN TUR ATT DET BRANN I VÄSTMANLAND 2014 Att ta tillvara och förädla

Läs mer »

Konflikter – samarbetets moder!

Under lång tid har synen varit att konflikter är av ondo och något vi sopar under mattan.  Konflikter hanteras helst via personalavdelningen (vilket inte behöver vara fel i sig). En friskare syn på konflikten är att se den som en naturlig sida av ”samarbete & teamutveckling”. Vår förmåga att kommunicera,

Läs mer »

Du utnyttjar bara 50% av potentialen i din organisation – tänk tanken!

Kanske provocerande? Vi ser att det finns 2 vägar till nya framgångar, den ena heter ”digitalisering” och den andra ”samarbete” – vi jobbar med båda! Den enskilt viktigaste faktorn för hur väl vi klarar digital transformation och utveckling är SAMARBETE. En bättre balans mellan Uppgiftsprocesserna som beskriver systemet eller strukturen vi jobbar

Läs mer »

Vad betyder samarbete när det brinner?

Förlåt om vi tjatar… men utfallet i Gallups undersökningar pekar nu ännu tydligare på att det finns utrymme för att utveckla vårt sätt att organisera oss och arbeta. Här följer nr 2 i vår lilla artikelserie där vi reflekterar över organisation och ledarskap som eftersläckning av sommarens bränder. LEDARSKAPET NÄR DET KÄNNS

Läs mer »

Från digital ångest till ökad konkurrenskraft

Med stor kraft driver digitaliseringen på en förändring i samhälle och näringsliv. Frågan är hur Sveriges traditionella företag ska tillvarata digitaliseringen och dess möjligheter? Det är en avgörande fråga för deras konkurrenskraft. Och för att dämpa ångesten. Men vad betyder egentligen digitalisering? Ursprungligen betyder digitalisering att omvandla analog information (text, ljud,

Läs mer »

Att utveckla den kollektiva intelligensen – utan flum!

När vi möts och ska samarbeta behöver vi alltid hantera två parallella processer.  Den ena handlar om att lösa uppgiften, den andra om att hantera relationen till de andra som ingår i gruppen. I den traditionella organisationen läggs idag avsevärda resurser på att hantera uppgiftsprocessen, medan hantering av känslor och

Läs mer »

Upptagen med att vara upptagen

Konsten att bryta känslan av att inte hinna. ”Hej! Hur är läget?””Jovars, det är mycket nu!” Känner du igen dig? Förmodligen gör du det. Det gör nog de flesta. Det känns som om vi behöver bekräfta vårt värde genom att ha mycket att göra. Vore det inte lite suspekt om

Läs mer »

Våra fem tips för en värdeskapande kick-off!


Sommaren är i antågande och vi börjar känna vittringen av semester. Det är lika härligt varje år! För många gäller det ändå att lägga i en extra växel för att ticka av några sista punkter på en aldrig sinande to-do-lista. En punkt som kan få oss att rynka pannan är

Läs mer »

Management Teams – Why They Succeed or Fail

On Wednesday 19th of April, Mind & Space hosted an InterNations event on the topic of collaboration, and how individuals contribute to a group. The event started out with a practical team event followed by a discussion and theory session on group dynamics and composition based in Belbin. The event

Läs mer »