Känslan när man tappar kontrollen

Hur gör du som ledare för att bryta med industrisamhällets syn på organisation och arbete? Tiden det tar att skicka information, fatta beslut och genomföra aktiviteter i en traditionell ”modern” organisation gör att vi går miste om våra möjligheter. Listan över VD-byten kan göras lång och allmänheten kan ha anledning

Läs mer »

10 måsten för att misslyckas med internationalisering

Utgå från att den nya marknaden fungerar på samma sätt som den svenska. Skippa marknadsanalyser, budgetar, planer och annat ”onödigt”. Ha korta tidsperspektiv – var impulsiv! Gör allt själv, undvik lokala kontakter. Om du ändå råkar få en lokal partner, se till att allt görs på svenskt vis – som

Läs mer »

Gott samarbete betyder så mycket!

Naturligtvis började det internt hos Mind & Space där vi 10 nyblivna kamrater med en gemensam idé om hur man som affärsutvecklare och rådgivare kan bidra till kundföretagens utveckling. För oss var det väldigt spännande att se hur vårt planerade program skulle tas emot… På vårt miniseminarium hade vi nästan 80

Läs mer »

Affärsplanen som arbetsverktyg

När de traditionella ”old school” processerna lever kvar i företag och branscher som förändras snabbt ser man tydligt behovet av förändring i sättet att planera och genomföra… Behovet av en strategisk dialog som pågår varje dag ska ersätta 5 – 3 – 1-års cykler för strategisk planering kopplad till budget

Läs mer »

Framtiden tillhör den fria rådgivaren…

Framväxten av nya företag ökar. De får betydande uppmärksamhet i media, det finns politiskt beslutade stödprogram och många är engagerade. Universitet och högskolor samt tillgången på riskvilligt kapital påverkar också. I takt med att företagen växer så växer även behoven av kompetens inom organisation, ledning & målstyrning och ledarskap. Formerna

Läs mer »