Checklistorna del 1 – bra att ha när det ”brinner”

Vi har sammanställt innehållet i vår artikelserie om organisation och ledarskap i ett kondenserat format i två delar – det här är första delen.

VAD KÄNNETECKNAR EN FUNGERANDE ORGANISATION:

 • I botten finns en struktur och en plan för hur man ska agera och leverera.
 • Det finns också en slags överenskommen kod för hur man kommunicerar för att arbetet ska fungera.
 • När olika resurser och kompetenser ska samordnas blir det enklare när syfte och målbild är tydliga.
 • Vi utvecklar gemensamt förmågan att klara vårt uppdrag genom att lära av varandra och på så sätt skapa ny kunskap.

TRE GRUNDLÄGGANDE FRÅGOR ATT BESVARA I ETT UTVECKLINGSARBETE :
Vi använder modellen ”The Golden Circle” som utvecklats av Simon Sinek.

HUR?
Är strategierna och vägvalen tydliga så att vi kan organisera oss effektivt och prioritera rätt saker?

 
VARFÖR?
Finns ett tydligt och meningsfullt syfte med det vi gör?

VAD?
Har vi de förutsättningar som krävs för att vi ska klara vårt uppdrag? Vad behöver vi göra för att nå målen?

ANPASSA LEDARSKAPET SÅ ATT ALLA SOM INGÅR I LAGET FÅR BÄSTA MÖJLIGA FÖRUTSÄTTNINGAR:

 •  Hur odlar ni medvetet en kultur som verkligen gagnar ert uppdrag?
 • Har ni ett ledningsteam på plats med rätt kompetens och attityd och som visar vägen?
 • Är syftet tydligt och vägledande för de val och prioriteringar som behövs göras?
 • Får organisation och intressenter information som övertygar och motiverar?
 • Vad visar att ni har modet att genomföra det som krävs, utan att vika av från den
  inslagna vägen?
 • Känner ledare och medarbetare att de har förtroendet att utveckla och ta beslut?
 • Hur skapar ni en positiv känsla av att det ni gör är angeläget och att det brådskar?
 • Vilka ”vinster” kan ni förmedla, som stärker organisationens självkänsla?

FRIGÖR KRAFTEN I ER ORGANISATION:

 • Fokusera på kultur, värderingar, självstyrande grupper
 • Vad skulle hända om ni flyttade ut både befogenheter och ansvar till arbetsgrupperna?
 • Hur skulle ni kommunicera med varandra för att identifiera förutsättningarna?
 • Vad behöver ägare, styrelse och ledning var överens om?
 • Är ni verkligen kundorienterade och förstår kundens verkliga behov?

Checklistorna del 2 kommer i nästa inlägg – stay tuned!

   Av Leif Israelsson

Dela inlägget vidare:

Dela på linkedin
LinkedIn
Dela på twitter
Twitter
Dela på facebook
Facebook
Dela på email
Email