Checklistorna del 2 – bra att ha när det ”brinner”

Vi har sammanställt innehållet i vår artikelserie om organisation och ledarskap i ett kondenserat format i två delar – det här är andra delen.

HUR SER ER STRATEGI FÖR KONFLIKTHANTERING OCH PROBLEMLÖSNING UT?

 • Finns en organisationsstruktur som främjar gott samarbete?
 • Har ni koll på att klimat, struktur och kompetens främjar samarbete?
 • Är spelreglerna välkända hos alla i er företagskultur?
 • Är medarbetare, intressenter klara över vad som förväntas av dem?
 • Har ledaren förutsättningar att coacha och stödja – t.ex. genom egen handledning?
 • Finns forum och förutsättningar att diskutera och lösa meningsskiljaktigheter?
 • Har ni beredskap för att hantera utdragna konflikter?

TRE KATEGORIER – DE VANLIGASTE HINDREN FÖR HUR VÄL ETT TEAM PRESTERAR:

 • Bristande strukturer och processer gör det svårare för teamen att agera.
 • Otydlig kultur, ledarskap och spelregler förhindrar ett bra arbetsklimat.
 • När organisationens kompetens hindras att utvecklas stagnerar verksamheten

STÄRK FÖRETAGETS FÖRMÅGA ATT KLARA SITT UPPDRAG OCH BEKRÄFTA SIN EGEN FÖRMÅGA:

 • Avsätt ordentligt med tid för att reflektera och lära av genomförda aktiviteter.
 • Avsätt tid att formulera en GEMENSAM problembeskrivning.
 • Är syftet tydligt och vägledande för de val och prioriteringar som behövs göras?
 • Arbeta aktivt med att utveckla tillitsfulla relationer, som premierar samverkan av hela teamets kompetens.
 • Uppmuntra rik representation av kompetenser i den löpande verksamheten.
 • Samordna, korsbefrukta kompetensområden, som en del av företagets utveckling.

Självbilden blir positiv och självkänslan skapar rätt förutsättningar för innovation och utveckling … eller har ni inte tid? 

NI KAN FORTFARANDE GÖRA MYCKET FÖR ATT UTVECKLA ORGANISATIONENS FÖRMÅGA ATT LEVERERA:

 1. Skapa en företagskultur och ett ledarskap med fokus på att utveckla samarbetet inom företaget.
 2. Involvera hela organisationen i formuleringar som beskriver verksamhetens fundament – VARFÖR, HUR & VAD.
 3. Ha modet att delegera ansvar och befogenheter när det gäller HUR & VAD.
 4. Arbeta med att undanröja hinder för ett välutvecklat samarbetsklimat och dra nytta av hela företagets kollektiva intelligens.
 5. Formulera mål i relativa termer (ökning, minskning, balans etc) för att visa på förflyttning eller säkring och låta de ekonomiska resultaten bli en konsekvens av våra insatser.
 6. Skapa system och rutiner som säkrar tid för reflektion på ett djupare plan.

Söker du en partner som långsiktigt kan bidra till utvecklingen av er verksamhet? 
Vi är kända för att skapa förändringskompetenta organisationer med fokus på effektivt samarbete. 
Ett mänskligare arbetsliv helt enkelt!

   Av Leif Israelsson

Dela inlägget vidare:

Dela på linkedin
LinkedIn
Dela på twitter
Twitter
Dela på facebook
Facebook
Dela på email
Email