Digital ångest

Varför, hur och vad ska medelstora företag digitalisera?

Mind & Space har ett särskilt intresse för digitalisering i medelstora företag*. Anledningen är att både våra kontakter hos dessa företag och diverse undersökningar visar att ett flertal bland Er inte har kommit lika långt som stora företag. Samtidigt finns det starka motiv för att tillvarata de möjligheter som införande av ny digital teknik kan innebära. Och det betyder ofta ett behov av att stegvis utveckla och förbättra den digitala mognaden i era organisationer. Men då medelstora företag ibland har begränsade resurser kan en digital transformation vara extra utmanande. Vissa företag vi har pratat med upplever dessutom digitalisering som komplext och kanske till och med ångestfyllt. Det vill vi råda bot på.

Därför ägnas denna blogg-serie åt de speciella förutsättningar och utmaningar som de medelstora företagen möter och hur ni kan utnyttja digitaliseringens möjligheter.

I denna blogg beskriver vi vikten av att dels besvara ”Varför” det är nödvändigt med en digital transformation, dels vikten av att förtydliga ”vart” Ni ska med satsningen. Kommande bloggar handlar om ”Hur” Ni kan jobba med digitalisering, om ”Vad” som behöver göras och till sist en sammanfattning där de olika delarna sammanflätas till en metodik som stödjer ett genomförande av en digital transformation.

Vad är en digital transformation?

En digital transformation är en process för att genomföra grundläggande förändringar av hur ett företag skapar och levererar nytta – för sina kunder. Eller med andra ord en avgörande fråga för er konkurrenskraft. Det kan handla om att automatisera processer, marknadsföra och kommunicera genom sociala media, samla in och analysera data för att utveckla sina erbjudanden samt erbjuda produkter och tjänster med hjälp av digital teknik – allt för att möta kundernas ”digitala förväntningar”.

”Varför” genomföra en digital transformation?

”Varför” kan åskådliggöras med ett exempel. Och i syfte att skapa ”a sense of urgency”!

Tänk dig att ditt företags webbplats är svår att navigera i, att den inte hamnar högt i Google-sökningar, att den saknar information som kunderna efterfrågar och att mer skulle kunna göras för att attrahera kunder med hjälp av exempelvis Google AdWords. Det innebär troligen att ditt företag, i bästa fall, har en medioker närvaro online.

Tänk nu att din närmaste konkurrents webbplats är motsatsen till din:

  • Vem får flest förfrågningar?
  • Är det troligt att du skulle förlora affärer till din rival på grund av att din webbplats är sämre?
  • Och vad skulle hända med dina intäkter om din konkurrent har investerat i en förbättrad kundupplevelse tack vare extremt användarvänliga och engagerande digitala kontaktpunkter (email, Twitter, Facebook, LinkedIn, online-annonser, blogg, YouTube etc)?

Dessutom skulle situationen kunna bli än mer utmanande om din konkurrent konkret har besvarat frågan: ”Var kommer de mest intressanta digitala möjligheterna och hoten att öppna sig på vår marknad?”.

Kan denna fråga få din organisation att förstå ”Varför” det är viktigt och att det är bråttom med en digital transformation – ”a sense of urgency”? Ja vi vill påstå det! Frågan är av största strategiska vikt och att det är bl a därför en digital transformation bör genomföras. I större eller mindre omfattning beroende på företagets behov. Men dock!

”Vart” ska vi med digitaliseringen?

När frågan om ”Varför” har besvarats, jämte ett eventuellt arbete med att omarbeta eller förtydliga Er affärsidé (”Varför finns vi till?”), finns det anledning att fundera över ”Vart” Ni ska. ”Vart” innebär att ta fram en digital vision som talar om vart Ni ska med Er digitala satsning.

Det kan t ex handla om att bli ledande på utvalda marknader via expansion genom e-handel, att erbjuda de bästa produkterna eller tjänsterna tack vare digital teknik eller att skapa en automatiserad och robotbaserad tillverkningsprocess som leder till en kostnadseffektivitet som kan konkurrera med produktion i lågkostnadsländer. Eller andra långsiktiga slutmål som ger Er organisation en tydlig mening och vägledning framåt, något som är av stor betydelse vid en digital transformation.

”Hur” ska vi arbeta med digitalisering?

Målsättningen med ”Varför & Vart” är att få ”a sense of urgency” för att mobilisera en vilja och kraft att förändra Er verksamhet och att bli mer digitalt moget för att sedan kunna kliva in i nästa fas: ”Hur”. Mer om detta i nästa blogg!

Enligt Europeiska Kommissionen definieras medelstora företag (medium sized enterprises) som företag med 50-250 anställda och en årsomsättning på 10-50 miljoner euro.

Dela inlägget vidare:

Dela på linkedin
LinkedIn
Dela på twitter
Twitter
Dela på facebook
Facebook
Dela på email
Email