Du utnyttjar bara 50% av potentialen i din organisation – tänk tanken!

Kanske provocerande? Vi ser att det finns 2 vägar till nya framgångar, den ena heter ”digitalisering” och den andra ”samarbete” – vi jobbar med båda!

Den enskilt viktigaste faktorn för hur väl vi klarar digital transformation och utveckling är SAMARBETE. En bättre balans mellan Uppgiftsprocesserna som beskriver systemet eller strukturen vi jobbar på alla nivåer i verksamheten och Relationsprocesserna som beskriver hur vi umgås och hanterar vår kommunikation och samverkan.

Under lång tid (sen Taylor och industrialiseringens början) har fokus varit på uppgifterna och synen på organisationen har varit objektifierad. Resultat och syfte har uttryckts i finansiella termer. Vi har en enorm potential i att kunna beskriva det vi gör och det vi vill uppnå på ett djupare plan och låta de ekonomiska resultaten istället bli en konsekvens av det som verkligen betyder något. Vi vet ju att ekonomiska mål inte ses som en verklig drivkraft för de flesta i organisationen – så hur kan vi formulera mål som verkligen betyder något för de som ska göra jobbet?

Värdet av självstyrande team i organisationer

Det vi talar om är kultur, värderingar, självstyrande grupper och hela verksamheter som ”organiserar sig själva”. För att utvecklas i den riktningen behövs en långsiktig och tydlig strategi där ledare mer fokuserar på att ”leda systemet” så att medarbetarna kan leda sig själva. Här är några frågeställningar att börja diskutera på djupet:

  •  Vad skulle hända om ni flyttade ut både befogenheter och ansvar till arbetsgrupperna?
  • Hur skulle ni kommunicera med varandra för att identifiera förutsättningarna att göra det?
  • Vad behöver ägare, styrelse och ledning var överens om?
  • Är ni verkligen kundorienterade och förstår kundens verkliga behov?

Genom att öka fokus på relationsprocesserna skapar ni grunden till en framgångsrik samarbetskultur. De flesta organisationer behöver skapa tydligare balans mellan uppgifts- och relationsprocessen!

Nästa artikel – Konflikter, samarbetets moder…

   Av Leif Israelsson

Dela inlägget vidare:

Dela på linkedin
LinkedIn
Dela på twitter
Twitter
Dela på facebook
Facebook
Dela på email
Email