Samarbete som för er till målet!

För att stå stark när förändringens vindar blåser, krävs bra samarbete. Ta reda på era förutsättningar att skapa effektiva samarbeten genom Mind & Spaces Samarbetsindex. Du får reda på exakt vad ni kan göra för att bygga rätt samarbetskultur och förändringskompetens.

Vi hjälper företag att göra det komplexa enkelt!

Det är lättare att veta hur du ska gå tillväga
när ni har alla fakta på bordet! 

Med vårt samarbetsindex mäter ni hur väl samarbetet fungerar. 

Med den kunskapen blir vägen till målet tydligare!

Samarbetsindex

När du vill hitta konkreta sätt att utveckla teamets förmåga till samarbete och vidareutveckling.

När du vill ta tillvara på den kollektiva intelligensen för att bli mer självlärande som organisation.

När du vill kunna svara upp till framtidens krav på bland annat flexibilitet och snabbhet.

Ladda hem vårt Produktblad!

Just nu har vi ett erbjudande på vårt samarbetsindex!

När du genomför ett index på en arbetsgrupp vid ett tillfälle betalar ni enbart 15 900 SEK exkl. moms (ord. pris 25 000 SEK).


I detta ingår:

 - Inledande samtal med ansvariga.

- Mätning på en arbetsgrupp/ledningsgrupp.

- Uppföljande workshop på 2 timmar.

- Dokumentation.


Praktisk information om vårt samarbetsindex

...och hur du kan ta hjälp av det för att fokusera på rätt saker för att utveckla samarbetet.

1


Det här får ni:

  • En kartläggning av ert nuläge och verksamhetens förutsättningar för samarbete.
  • Analys som visar inom vilket/vilka av de undersökta områdena just er verksamhet har bästa potentialen för utveckling.
  • Ett konkret underlag inför beslut och åtgärdsplanering.

2


hur kan NI använda resultaten?

  • För att förtydliga era mål baserade på nuläget.
  • För att skapa en gemensam bild inom organisationen.
  • För att skapa åtgärdsplan med förankrade aktiviteter.
  • För att löpande följa upp och mäta utvecklingen/förbättringen.

3


Varför ska Du anlita oss?

På Mind & Space har vi tillsammans ett par hundra års erfarenhet som konsulter. Något

som intresserar oss är att tillämpa den senaste forskningen om effektiva arbetssätt med

vår erfarenhet av det som fungerar i praktiken. Det är lätt att fastna och inte komma

vidare när det blir för komplext. Vi hjälper våra kunder att göra det komplexa enkelt.

Varför har vi tagit fram Samarbetsindex?

"Den mänskliga resursen är oftast gravt underutnyttjad i en organisation."

Vad krävs för att bygga en organisation där vi delar och utnyttjar kunskapen hos alla individer?  

Där organisationen själv kan ta tillvara kunskapsutbytet, utveckla sig själva och verksamheten?

Hur kan vi ta oss till en känsla av ”flow” i vårt dagliga samarbete?


Det är inga enkla frågor att svara på, men forskare på Handelshögskolan; Andreas Werr och Philip Runsten, har i boken ”Kunskapsintegration” om kollektiv intelligens definierat tre tydliga hinder till varför kunskapsintegration är så svårt. (Strukturella hinder, psykosociala hinder eller kognitiva hinder). Exempel på hur dessa hinder kan överbryggas och hur man kan göra diskuteras även i Boken ”Reinventing Organizations” av Frederic Laloux.


Vår mission är att se hur vi kan vara del av att skapa arbetsplatser där talang och kompetens hos medarbetarna tas tillvara och man skapar förutsättningar för en bra samarbetskultur.


Ta del av erbjudandet på vårt samarbetsindex!

När du genomför ett index på en arbetsgrupp vid ett tillfälle betalar ni enbart 15 900 SEK exkl. moms (ord. pris 25 000 SEK).


I detta ingår:

 - Inledande samtal med ansvarig hos er.

- Mätning på en arbetsgrupp/ledningsgrupp.

- Uppföljande workshop på 2 timmar.

- Dokumentation.

Copyright 2018, Mind & Space AB