Stå rustad inför förändringen!

Något vi kan vara säkra på är att förändringens vindar kommer blåsa kontinuerligt i arbetslivet. Istället för att se varje förändringsprojekt som fristående, rusta hela organisationen att fungera optimalt i kontinuerlig förändring och utveckling. Då kommer förändringen att vara en del av vardagen och organisationen kommer leverera fullt ut även när det blåser hårt. Så ta reda på vad som krävs för att försätta er i utvecklingsläge.

Vi hjälper företag att göra det komplexa enkelt!

Det är lättare att veta hur du ska gå tillväga
när ni har alla fakta på bordet! 

Med vårt utvecklingsindex mäter ni hur organisationen är rustad för förändring. 

Med den kunskapen blir vägen till målet tydligare!

Utvecklingsindex

När du vill hitta konkreta sätt att utveckla innovationskraft, driva tillväxt och utnyttja resurser effektivt. Indexet hjälper er att prioritera insatser och aktiviteter som ska ge framgångsrik utveckling kommande halvår och om 3-5 år.

Just nu har vi ett erbjudande på vårt utvecklingsindex!

När du genomför ett index på en arbetsgrupp vid ett tillfälle betalar ni enbart 15 900 SEK exkl. moms (ord. pris 25 000 SEK).


I detta ingår:

 - Inledande samtal med ansvarig hos er.

- Mätning på en arbetsgrupp/ledningsgrupp.

- Uppföljande workshop på 2 timmar.

- Dokumentation.


Praktisk information om vårt utvecklingsindex

...och hur ni kan ta hjälp av det för att fokusera på rätt saker i din utvecklingsresa.

1


Det här får ni:

  • En kartläggning av ert nuläge och verksamhetens förutsättningar för utveckling.
  • Analys som visar inom vilket/vilka av de undersökta områdena just er verksamhet har de största utmaningarna.
  • Ett konkret underlag inför beslut och åtgärdsplanering.

2


hur kan NI använda resultaten?

  • För att förtydliga era mål baserade på nuläget.
  • För att skapa en gemensam bild inom organisationen.
  • För att skapa åtgärdsplan med förankrade aktiviteter.
  • För att löpande följa upp och mäta utvecklingen/förbättringen.

3


Varför ska Du anlita oss?

På Mind & Space har vi tillsammans ett par hundra års erfarenhet som konsulter. Något

som intresserar oss är att tillämpa den senaste forskningen om effektiva arbetssätt med

vår erfarenhet av det som fungerar i praktiken. Det är lätt att fastna och inte komma

vidare när det blir för komplext. Vi hjälper våra kunder att göra det komplexa enkelt.

Varför har vi tagit fram Utvecklingsindex?

”Tar reda på utvecklingspotentialen för innovation, tillväxt och effektivitet"

I ett par uppmärksammade TED talks talar Simon Sinek om kraften i att jobba med verksamhetens vision och syfte, eller "WHY". Vårt utvecklingsindex utgår vi ifrån Simon Sineks teori, ”The Golden Circle”, för hur vi kommunicerar och förstår sammanhang i verksamheten: Man utgår där från frågorna Varför, Hur och Vad. 

 

Frågorna baseras på en sammanvägning av tre områden – Innovation, Tillväxt, Effektivitet vilka identifierats tack vare strukturerade och välbeprövade metoder från bland annat:

”Innovation som kollektiv prestation” (Tone MeretheAasen, Oscar Amundsen) 

”Femte disciplinen” (Peter Senge) 

”Employeeship” (Claus Möller) 

Samt egna erfarenheter och generiska modeller som används i allehanda program som t. ex LOTS.


För att nå målen behöver du och dina medarbetare vara överens om var ni befinner er och veta vilka förutsättningar som behövs för att ni ska ta er hela vägen fram. Med indexet ser man tydligt var förutsättningar och brister finns.


Ta del av erbjudandet på våra index!

När du genomför ett index på en arbetsgrupp vid ett tillfälle betalar ni enbart 15 900 SEK exkl. moms (ord. pris 25 000 SEK).


I detta ingår:

 - Inledande samtal med ansvarig hos er.

- Mätning på en arbetsgrupp/ledningsgrupp.

- Uppföljande workshop på 2 timmar.

- Dokumentation.

Copyright 2018, Mind & Space AB