Från tanke till handling

Vad hindrar er just nu?

Nästan alla organisationer har stor kunskap om sin verksamhet och affär. Av någon anledning får de ändå inte effekt på sina ansträngningar.  En utmaning är att det är svårt att få förståelse för vad det verkliga problemet är och hur de ska komma vidare. Det är där vi kommer in.

Stegen för att komma vidare som vi ser det:

Målbilden – vad vill vi uppnå tillsammans?
Nuläget – vad hindrar oss just nu och hur skapar vi förutsättningar att lyckas? 
Prioritera & fokusera – vilka strategier och aktiviteter tar oss mot målet?
Aktivering – från ord till handling – genomföra och följa upp!

Happy

En partner för utveckling

Exempel på verktyg och referenser

Utvecklingsindex

Få koll på er utvecklingspotential och ett konkret underlag för beslut och åtgärder kopplat till innovation, tillväxt och effektivitet.

Samarbetsindex

Utveckla ett effektivare samarbete genom att undersöka er struktur, psykosociala miljö (hur ni mår) och kognition (hur ni förstår).

Snabbanalys

Ta tempen på affärsförmågan, ledarskapet och förändringskompetensen. Alla tre är viktiga för att lyckas. Tips! Här får du ett enkelt diskussionsunderlag till dig och din ledningsgrupp.

Referenser

Vi har genomfört mer än 300 små och stora uppdrag.
Läs om några av utmaningarna, vad vi gjorde och resultaten.