Familjeföretag – verksamheter med unik själ och speciella utmaningar

  Författare: Helena Liljedahl

  Familjeföretagande är ett oerhört spännande fenomen. I många familjeföretag är det extra tydligt att vi styrs av känslor, vilket i sin tur påverkar relationerna och hur vi beter oss på arbetsplatsen. De speciella utmaningarna handlar sällan om själva företaget utan relationerna mellan föräldrar och barn och ingifta, mellan syskon och kusiner och mellan familjen och de anställda. 

  Du har en intrikat position om du råkar vara extern VD i ett familjeföretag. För att förankra rätt strategier framåt behöver du ha förståelse för familjens ägarvilja och det som händer under ytan. En balansakt med ingredienser av både förnuft och känslor.

  I bland är ägarviljan osynlig eller outtalad. Vad familjen vill med företaget är förmodligen en självklar sak som man kanske inte tänkt på att formulera i skrift eller kommunicera med medarbetarna. Kanske startade allt en gång med entreprenören och det som fanns i dennes huvud. När barnen sedan växer upp med företaget ses det som en naturlig del av familjen, som svetsar dem samman. Frågeställningar som normalt behöver hanteras och tydliggöras i en organisation känns onödiga, kanske för att de är så självklara, exempelvis: Vad vill vi uppnå? Vart ska vi? I vilken riktning ska vi gå? 

  Då kan det vara svårt eller en nästintill omöjlig nöt att knäcka för en extern VD, att bestämma de operativa strategierna och riktlinjerna som ska driva företaget utveckling. Kanske är det inte ens vad ägarna vill. Kanske är drivkrafterna hos ägarna något helt annat eller olika från den ena individen till den andra?

  Det finns mycket som är positivt med familjeföretagande. Som både medarbetare och konsult har jag själv fått uppleva den fantastiska gemenskapen och lojaliteten från medarbetarna. Företaget blir mer personligt och det är lättare att relatera till familjen än perifera aktieägare i ett noterat bolag. En styrka hos familjeföretag är att man är av ”kött och blod”. Dessutom har de sällan grundats för att uppnå en ”quick win”, utan värde för familjen och framtiden. Det innebär att det faktiskt finns goda förutsättningar för långsiktighet.

  Att skilja på de olika rollerna är en av de största utmaningarna. Då tänker jag exempelvis på familjerollen, rollen som operativ, rollen som del i ledningsgruppen, rollen som styrelseledamot och rollen som ägare. Har du reflekterat vilka olika roller du har och som finns i ert familjeföretag?

  Nu är jag nyfiken på dina erfarenheter, du som driver och arbetar inom ett familjeföretag. Hur fungerar det hos er med relationer, kommunikation om riktning, roller och beslutsfattande?

  Hör gärna av dig!

  Dela på facebook
  Facebook
  Dela på twitter
  Twitter
  Dela på linkedin
  LinkedIn