Har ni bästa förutsättningar
att öka era intäkter?

Författare: Leif Israelsson

Många företags säljfunktion – de som är längst fram i frontlinjen – kämpar med att generera intäkter i linje med sina ambitioner. Då kanske du tänker på de senaste 12 månadernas artiklar om företag som slår rekord på rekord och du tänker att det där stämmer inte!?

Joo, men många kämpar och skulle inte behöva det: Lösningen är att mer systematiskt se på förutsättningarna som bör vara på plats för att lyckas med affärerna – alla vill vi ju arbeta på en framgångsrik arbetsplats eller hur?

Intäkterna är ju pengar och fördelen med pengar är att de kan omsättas till olika typer av resurser och aktiviteter som vi anser oss behöva. Att öka intäkterna är en tydlig kvittens på att ledare och medarbetare gör någonting meningsfullt som efterfrågas och uppskattas. Det tror jag alla som gör affärer kan känna igen sig i!

För att få syn på var vi behöver göra insatser för att utveckla företagets affärsförmåga behöver vi skapa en miljö med kunskap, erfarenheter, modeller, arbetsmetoder som har ett gemensamt nämligen: Att öka intäkterna både effektivt och hållbart!

Systemet, kulturen & ledarskapet

Med fokus på intäkterna och lönsamheten ser vi tre delar:

Systemet
Många sälj- och marknadsorganisationer är underutnyttjade. Det handlar inte sällan om hur man definierat de olika processer och system för ledning och styrning av insatser.

Kulturen
Hur väl genomsyras organisationen av kundorientering? Vi har snabbt rört oss från en miljö där vi som leverantörer förväntades vara specialister på våra egna områden till ett läge där specialistrollen är ett baskrav och där vi för att kunna vinna nya affärer och partnerskap behöver vara ”specialister” på våra kunders och målgruppers verksamheter och marknader.

Ledarskapet
Kontrollrollen är inte längre det som definierar ledarskapet, snarare förmågan att ”göra alla till ledare”. På vilket sätt genomsyras organisationen av att vi behöver utveckla vår ”kundskap”? Hur kan vi hela tiden anpassa utveckling, planering, genomförande till nya och nödvändiga förändringar.

Struktur på det egna utvecklingsarbetet

Komplexiteten i hela processen gör det svårt att prioritera och att över tid se mätbar utveckling. Systemet, Kulturen & Ledarskapet – hjälper oss hålla reda på var vi befinner oss och vägleder oss till var i organisationen vi gör insatser och vilka som är berörda.

När vi kryddar det med en tydlig utvecklingsprocess underlättar vi också kommunikationen och genomförandet av nödvändiga aktiviteter vilka integreras med övrig planering av verksamheten.

1. Gemensam bild av nuläget
2. Målbildsarbete som är styrkebaserat
3. Agil utvecklingsprocess, väl integrerad med de operativa aktiviteterna

Vill du ta ett möte om hur ni skulle kunna arbeta effektivt med att utveckla era affärer?

Dela på facebook
Facebook
Dela på linkedin
LinkedIn