Är minskade intäkter och personalresurser ett hinder eller en möjlighet?

Lineman working on cables at power pole.

Författare: Tord Andersson

Även om affärsklimatet fortfarande är tufft har många börjat höja blicken och vill flytta fram positionerna. Det kanske inte känns så, men nu finns goda möjligheter att omvandla tillfälliga besparingar till långsiktig effektivisering.

Många jag pratar med har svårt att få verksamheterna att fungera just nu. En tydlig orsak är att resurserna begränsats, pga. minskade intäkter och ekonomisk styrka i kombination med korttidspermittering och/eller uppsägning av de som kan och utför jobbet.

Många processer innehåller moment som bara är kända av de som faktiskt utför själva jobbet. När läget är akut och företagets överlevnad hänger på en skör tråd finns oftast inte tid till att tänka igenom alla konsekvenser.

Med relativt små insatser kan faktiskt stora effektivitetsförbättringar åstadkommas, som bidrar till långsiktig lönsamhet och i många fall även bättre arbetsmiljö!

Här två exempel på möjligheter vi hjälpt till med: 

Effektivisering av komplex logistikprocess inom tillverkande företag. 
Antalet timmar per månad för hantering och beräkning av beställningar från leverantörer och kommande tillverkning reducerades från 80 till 4!
 
Stor aktör inom komplext underhåll i extrema miljöer.

Vi utformade ett automatiserat system för effektiv planering och prioritering av underhållsinsatser. Resultatet blev en kvalitetssäkrad process med smidigare planeringsarbete och optimerad resursanvändning.

Känner du igen dig i resonemanget? Är det en möjlighet eller svårknäckt nöt när resurserna begränsats? Med ett öppet förhållningssätt finns mycket att göra med små medel.

Om vi jobbar med IT?

Nej, med människor.


Länk till våra konsulter, klicka här!

Dela på facebook
Facebook
Dela på twitter
Twitter
Dela på linkedin
LinkedIn