Hjältarna i underjorden

Det finns gott om hjältar i vårt samhälle. Träffa några av ”doldisarna” - de som gör saker som är helt avgörande för att vi andra ska kunna fungera, men som vi nästan aldrig ser eller ens vet om att de existerar....

Strukton Rail, ansvarar för underhållet på Tunnelbanan. Det innebär även att utveckla och effektivisera. Vi träffar Johan Zetterholm som är platschef för ”Banunderbyggnad och Berg”. Han ansvarar bl.a. för att utveckla en säker arbetsmiljö som gör att arbeten på tunnelbanan kan ske effektivt och säkert. 

Vi träffar också Christian Kindqvist, projektansvarig för ”Berg”.

Mind & Space´ seniorkonsult, Tord Andersson, har under en längre tid varit engagerad i ett projekt hos Strukton Rail. Syftet med att vi besöker Strukton Rail idag är för att få en inblick i vad som gjort det här projektet så framgångsrikt.

Tords roll som projektledare har varit att utveckla metoder för att samordna, prioritera och genomföra underhållet i anslutning till T-banestationerna. Ett mycket komplext projekt som drivits med flera inblandade underentreprenörer, konsultföretag, interna resurser och beställaren (SL).

 Sammantaget har det varit ett 25-tal personer med olika specialistkompetenser involverade. Tords och Christians utmaning har varit att hålla ihop teamet med tydliga målsättningar och roller under en lång period, ca 18 månader och att kunna leverera på budget med en kvalitet helst över förväntan.

”ATTITYD OCH ENGAGEMANG HAR VARIT AVGÖRANDE”

Vi frågar Johan Zetterholm hur han tänker för att skapa effektiva team – vilka är framgångsfaktorerna?

Han svarar utan att tveka – ”Ledarskapet! Det krävs en kunnig person som projektledare och då tänker jag på förmågan att vara navet i samarbetet. En person som kan koppla ihop det som krävs för att skapa struktur för både detaljer och helhet. I så här långa projekt är det också avgörande med extrem uthållighet och att det smittar av sig till alla i projektet.

För oss har Tords attityd och engagemang varit avgörande. De egenskaperna är viktiga om man ska få med sig kompetenta personer i teamet. Vi har haft tur eftersom vi känner till Tord sen tidigare från andra projekt. Tord är helt enkelt bäst på att inte ge upp!” fyller Christian i.

Förmågan till samarbete och självledarskap hos alla i teamet är avgörande. Särskilt hos projektledaren. ”Tord vet när han ska stämma av, han har alltid idéer om nästa steg, tänker alltid utveckling och glömmer inget längs vägen”. Det som mest bidragit till att teamet har varit så effektivt är ett tydligt fokus på UPPGIFTEN. Om alla i teamet förstår och vet vad de ska göra så infinner sig ett flow i projektet. En tillitsfull miljö som är mer inspirerande än s k ”glada tillrop”. – ”Att ha förutsättningarna och att GÖRA är bästa receptet för ett effektivt och motiverat team”, summerar Christian.

Det lätt hänt att tappa fokus på ursprungliga syften och mål. Det kan ske p g a många olika faktorer, exempelvis när nya personer kommer in, nya direktiv från beställare som påverkar arbetet hos leverantör eller utförare m.m.. Det har varit en utmaning i det här projektet men Christian betonar att projektledarens driv har varit avgörande:
Tords genomarbetade struktur, metodik för projektet och en tydlig konkretiserad målbild har gjort att vi hållit oss på spåret. Det har varit kul att jobba med Tord!” säger Christian och ger oss ett exempel:

”… jo ta det här med målbilden.  En av de viktigaste leveranserna vi skulle lösa åt beställaren var att utveckla dokumentmetod som enkelt och tydligt skulle visa typ av skada, placering och hur akut det var att åtgärda. Vi löste det genom att slå ihop skaderitningarna på berg och betong till en ritning. Det blev den perfekta lösningen

Att då se Tords blick och ansiktsuttryck när han såg ritningen och sa – en sådan här har jag längtat länge efter!”

”KOMMUNIKATIONEN GES STORT UTRYMME”

Slutligen frågar vi Johan vad som kännetecknar en Projekt-Ledare med stort P och stort L:

  • Viljan och glädjen i att lyckas
  • Förståelsen för att hitta rätt vägar i nätverket
  • Hög kompetens för projektet och ett driv utöver det vanliga som teamet uppskattar
  • Se värdet av frekventa möten fokuserat på teamets uppgift – alla har samma info och bild
  • Kommunikation mellan teamets intressenter får ta mycket tid under förutsättning att den är effektiv. Särskilt i analys och planeringsfaserna.
Dela på facebook
Facebook
Dela på linkedin
LinkedIn