Verksamhetsutveckling med hjälp av strategiaktivister |

"Förändring är konstant"

Vi är strategiaktivister som jobbar med verksamhetsutveckling!

Vi är strategi aktivister som jobbar med verksamhetsutveckling!

Förändringstempot ställer nya krav på systemet som du och dina kollegor verkar i. Beredskap inför nya krav och konkurrens från oväntat håll som utmanar. Det blir viktigt för er att ta initiativ och ha kontroll samtidigt som ni behöver kunna anpassa er och vara extremt flexibla. En ekvation som kan vara svår att få ihop. Inom Mind & Space arbetar vi dagligen med att stötta våra kunder i utvecklingen av en bättre process i verksamheten från beslut till genomförande och resultat.

Förändringstempot ställer nya krav på systemet som du och dina kollegor verkar i. Beredskap inför nya krav och konkurrens från oväntat håll som utmanar. Det blir viktigt för er att ta initiativ och ha kontroll samtidigt som ni behöver kunna anpassa er och vara extremt flexibla. En ekvation som kan vara svår att få ihop. Inom Mind & Space arbetar vi dagligen med att stötta våra kunder i utvecklingen av en bättre process i verksamheten från beslut till genomförande och resultat.


PLANERING

Hur bra fungerar strategiarbetet – är ni överens om vad som är ert uppdrag och varför verksamheten finns till? Har ni en bra process på plats för strategisk planering, med en tydligt utstakad riktning och ambition eller kunde det vara bättre?

UTVECKLING

Har ni en gemensam bild av var i verksamheten ni har den största utvecklingspotentialen. Är det hur ni tar tillvara och utvecklar idéer? Eller är det genom tillväxt? Eller ligger den största potentialen i att ni blir effektivare?

SAMARBETE

Exemplen är många där arbetsteam inte lyckas med sin uppgift. Det påverkar resultat och motivation. Vad kan ni göra som ledare? Har ni verktygen för att bedöma vad som bäst utvecklar förmågan till samarbete i verksamheten?

DIGITAL TRANSFORMATION

Hur formar ni er digitala strategi? Den påverkar er framtid som individer och som företag. Att det finns teknisk kompetens i vårt land gör det inte mindre viktigt att se på hur ni integrerar en digital strategi i er affärsutveckling.  Vilka är era förutsättningar?