LEDARSKAP |

LEDARSKAP

Ledarskapet formar verksamheten

Från Ledarskapsutveckling med fokus på ledaren... 


...till Utvecklingsledarskap med fokus på verksamheten och människorna!

Helena Liljedahl

Ledarskapsutvecklare

Vi har tillsammans 100-tals års erfarenhet av att utveckla ledarskapet i företag och organisationer. Över tid har filosofier och teorier avlöst varandra och idag är självstyrning och ett agilt förhållningssätt det många filosoferar runt  och strävar efter. I grund och botten handlar ledarskap om mellanmänsklig kommunikation och sunda värderingar kombinerat med en god förståelse för det sammanhang "jag" ska verka i.

Med hjälp av egen ledarerfarenhet, ledarskaps- och kommunikationsmodeller skräddarsyr vi utvecklingsprogram som stärker ledarskapet baserat på verksamhetens behov.

Just nu
Vi bedriver bl a ett omfattande Ledarskapsprogram på uppdrag med deltagare från över 100 verksamheter under en tvåårsperiod med 8 ledarskapsutvecklare/utbildare engagerade.

  • Jag, du och teamet - Öka dina kunskaper och lär dig modeller för hur du kan möta medarbetares behov av stöd och ledarskap. Lär känna olika ledarstilar och bli medveten om din personliga ledar- eller kommunikationsstil. Identifiera gruppens olika utvecklingsstadier.
  • Ordning och reda på företaget - Effektivisera ekonomi, administration, offerering, leverans och fakturering. Lär dig hur du och gruppen kan arbeta med delaktighet i företaget. Få ökade kunskaper om arbetsrättens grunder och systematiskt arbetsmiljöarbete.
  • Affärsutveckling och affärsmannaskap - Ökad affärsmässighet och övergripande förståelse för affärsplanens delar  och grundläggande kunskaper för att utforma en marknadsföringsplan. Sätta mål och få verktyg för att leda företagets säljarbete.