Kollektiv intelligens för stärkta organisationer |
Verktyg för att mäta er utveckling och samarbetspotential i företaget.

Utveckla din företagskultur och organisation

Utveckla din företags kultur och organisation

Vi mäter er utvecklingspotential och samarbetspotential

VI HJÄLPER DIG ATT PLANERA

Tre dimensioner som är grundläggande för er planering är:

-  Varför finns vi till och vad är vårt mål?
-  Hur tar vi oss dit?
-  Vad kräver det för aktiviteter?

Vår Roadmap skapar en enkel plan för alla, som engagerar och motiverar.

OLIKA SÄTT ATT STARTA UTVECKLINGEN

Input för egen diskussion

 • check
  Ledning alt. Styrelse
 • check
  Pris 900 kr ex moms
 • check
  Totalt 2 timmar
 • check
  Kort om VARFÖR-HUR-VAD
 • check
  Kort om ”Roadmap”
 • check
  Slutsatser – diskussionsledning

Design av strategiarbete

 • check
  6-8 deltagare
 • check
  Pris 25 000 SEK
 • check
  1 tim + 1/2 dag + 1 tim
 • check
  Kort om VARFÖR-HUR-VAD
 • check
  1 indexkit för gruppen
 • check
  Analys av index - slutsatser
 • check
  2 djupintervjuer för verifiering
 • check
  Process för strategiarbetet
 • check
  Handledning via telefon och mail

Processledning strategiarbete

 • check
  Ledning och valfri gruppering
 • check
  Offereras
 • check
  ca 3-12 dagar under 3 månader
 • check
  Inläsning + Ledningsdag
 • check
  ”VARFÖR, HUR, VAD” – Roadmap
 • check
  Utvecklingsindex 2 ggr/12 månader
 • check
  Analys och avrapportering ledningen
 • check
  Djupintervjuer för verifiering
 • check
  Aktivitetsinventering + prioritering
 • check
  Dokumentation + arbetsmaterial
 • check
  Involvering + kommunikation
 • check
  Ledning & styrning inkl KPIer
 • check
  Uppföljning 6-9-12 månader

Använd organisationens kollektiva intelligens

En förutsättning för att vara stark i en föränderlig värld är att rusta organisationen för tuffa tider och skapa den företagskultur som tar er i mål. Då behöver man veta vad man ska titta efter. Med våra index får du den information du behöver för att mäta er potential för utveckling och samarbete.

UTVECKLINGSINDEX

Beskrivna utmaningar visar sig ofta ”bara” vara symptom. Tre begrepp är avgörande för hur en verksamhet klarar att utvecklas:
Fokus är att hitta praktiska, konkreta sätt att arbeta med IDÈER & Innovation, att skapa Tillväxt och Effektivitet. Vårt nya Utvecklingsindex ger ett nytt perspektiv på prioriteringar i ledningsarbetet. Testa ett konkret verktyg där ni kan mäta utvecklingen av företagets förmåga att skapa resultat.

UTVECKLINGSINDEX

Beskrivna utmaningar visar sig ofta ”bara” vara symptom. Tre begrepp är avgörande för hur en verksamhet klarar att utvecklas:
Fokus är att hitta praktiska, konkreta sätt att arbeta med IDÈER & Innovation, att skapa Tillväxt och Effektivitet. Vårt nya Utvecklingsindex ger ett nytt perspektiv på prioriteringar i ledningsarbetet. Testa ett konkret verktyg där ni kan mäta utvecklingen av företagets förmåga att skapa resultat.

SAMARBETSINDEX

Alla vill göra ett bra jobb. Du vet att team och medarbetare som fungerar dåligt påverkar resultaten. Med vårt samarbetsindex kan ni få en bra uppfattning om vad som hindrar lagarbetet att fungera. Med vårt stöd kan ni arbeta med att undanröja de ”hinder” som finns. En organisation som är självlärande sköter sin egen utveckling. Det släpper engagemang och motivation fritt! Testa ett konkret verktyg där ni kan mäta samarbetspotentialen i företaget.

SAMARBETSINDEX

Alla vill göra ett bra jobb. Du vet att team och medarbetare som fungerar dåligt påverkar resultaten. Med vårt samarbetsindex kan ni få en bra uppfattning om vad som hindrar lagarbetet att fungera. Med vårt stöd kan ni arbeta med att undanröja de ”hinder” som finns. En organisation som är självlärande sköter sin egen utveckling. Det släpper engagemang och motivation fritt! Testa ett konkret verktyg där ni kan mäta samarbetspotentialen i företaget.


FREEBEE!!! DIGITAL MOGNAD – TESTA PÅ DIN LEDNINGSGRUPP.

När hotbilden för hur våra verksamheter riskerar att hamna ohjälpligt efter, målas upp tappar vi en del av den energi vi behöver för att lyckas. Påbörja dialogen i er ledningsgrupp och i bolaget om vad digitaliseringen kan innebära också positivt. För att bidra i den dialogen har vi tagit fram en Digital Mognadsanalys. Kontakta Ole – han hjälper er igång så ni får göra analysen. Dessutom får du en 1/2-timmes genomgång via webben.