Kontinuerlig rörlighet - en framgångsfaktor

Författare: Helena Liljedahl

Just nu är det viktigare än någonsin att vara flexibel. Vem vet hur världen ser ut om 3 år och vilka nya beteenden som kommer påverka våra val och konsumtionsmönster? För att din verksamhet ska fortsätta att vara relevant finns ingen återvändo. Det handlar om att bli mer flexibel för att lyckas.

För dig som ledare och er ledningsgrupp är en av de viktigaste uppgifterna att förstå vad flexibilitet innebär för er organisation. I den här kontexten menar jag förmågor hos personer, system och struktur i organisationen – för att kunna anpassa sig till förändrade förutsättningar. 

I vissa fall sitter vi fast i rigida datasystem och maskiner som sätter gränser för hur snabbt verksamheten kan byta riktning. Hierarkin i organisationens struktur kan också vara ett hinder för flexibilitet (och även effektivitet). Människans inbyggda motstånd till att förändra beteende påverkar också hur snabbt vi klarar att anpassa verksamheten och kulturen till nya förutsättningar.

För att en organisation ska kunna betecknas som flexibel behövs en organiserad utbildning och utveckling för medarbetarna och en hög grad av decentralisering med tillhörande befogenheter. Det innebär att du som ledare förmodligen behöva slakta en del heliga kor och släppa kontrollen.

I stället för flexibilitet föredrar jag att se det som en kontinuerligt inbyggd rörlighet och utveckling i organisationen. Om fler har möjlighet att göra förbättringar och utvecklas inom sina områden, kommer organisationens rörlighet och er konkurrensförmåga att öka. Då byggs också en kultur där regelbunden förändring av arbetssätt är en självklarhet.

Blir det inte rörigt med det rörliga, kan man fråga sig? Jo, förmodligen om det sker helt okontrollerat. Därför är ordning och reda i grundläggande strukturer, tydliga mål och visioner samt närhet till kund, en förutsättning för att lyckas med en rörlig organisation. Utöver det handlar det om transparens och dialog, två verktyg som bidrar till en rörlig och flexibel kultur.

Är du nyfiken på att öka rörligheten i din organisation? 

Börja med att se på dig själv som ledare och sedan organisationens struktur. För att komma vidare är bra att ta hjälp.

Hör av dig om du vill ta ett första sorteringsmöte!

Helena Liljedahl

Länk till våra konsulter här!

Dela på facebook
Facebook
Dela på linkedin
LinkedIn
Dela på email
Email