Konsulter inom affärsutveckling |

Våra affärsutvecklare och konsulter

Våra affärs utvecklare och konsulter


Våra affärsutvecklare bidrar till din och verksamhetens utveckling. Vi ser till att verksamhetens planer går att genomföra och att aktiviteterna leder till konkreta resultat.

Det som driver oss är känslan och resultatet när planer blir till verklighet!
Olika undersökningar och studier visar på att bara mellan 10-30 % av lagda verksamhetsplaner genomförs. Alldeles för mycket tid och energi går åt för att skapa planen och alldeles för lite tid och energi finns kvar till ett framgångsrikt genomförande!

"Perspektiv, bakgrund, kompetens och engagemang skapar extraordinär utveckling hos våra kunder och oväntat effektiva lösningar på ofta välbekanta utmaningar."

"Perspektiv, bakgrund, kompetens och engagemang skapar extraordinär utveckling hos våra kunder och oväntat effektiva lösningar på ofta välbekanta utmaningar."Är du  vår nästa kollega?

Vi är affärsutvecklare och fungerar som ”specialiststab” för företagsledningar. I arbetet ingår allt från strategisk dialog till att faktiskt bidra i genomförandet av aktiviteter. Vi kortar ledtider och ökar effekten av utvecklingsinsatserna. MIND & SPACE är en lek med ord – vi bryr oss, vi tänker, vi är uppmärksamma och vi skapar platser för oss själva och kunderna som ger möjlighet till SAMARBETE SOM GÖR SKILLNAD!

LÄS MER OM VAD DET INNEBÄR