Expertkonsulter hos Almi

Från och med hösten 2019 är Mind & Space anlitade som expertkonsulter hos Almi Företagspartner i Uppsala och i Stockholm/Sörmland. Det är vi stolta och glada över!

Team Stockholm/Södermanland

Leif Israelsson

Försäljning


[email protected]
070-582 36 66 

Helena Liljedahl

Internationalisering


[email protected]
070-467 30 24

Pål Ekberg

Kommunikation och varumärkesutveckling
Marknadsföring och marknadsplan
[email protected]
073-944 76 78 

Cattis Olsén

Ledarskap,
styrning och organisation

[email protected]
076-357 33 02 

Anna Loverus

Digitalisering


[email protected]
070-333 16 17

Eva Eliasson

Ledarskap,
styrning och organisation


[email protected]
0708-37 55 60 

Andreas Dahlin

Hållbart företagande
Kommunikation och varumärkesutveckling/branding
Trendspaning/omvärldsanalys
[email protected]
070-924 00 32

Ole Arvesen

Internationalisering
Digitalisering


[email protected]
070-990 34 15

Sara Rosendahl

Trendspaning/omvärldsanalys[email protected]
072-459 08 30

Yvonne Sjöblom

Försäljning[email protected]
073-150 11 78

Team Uppsala

Helena Liljedahl

Internationalisering


[email protected]
070-467 30 24 

Ole Arvesen

Finansiering, ekonomisk uppföljning, lönsamhetsstyrning

[email protected]
070-990 34 15

Andreas Dahlin

Kompetensförsörjning, rekrytering & employer branding 

[email protected]
018-406 22 46

Hans Lundmark

Ägande och styrelse


[email protected]
070-3781294