Kultur som affärsstrategi! |

Kultur som affärsstrategi!
Kultur som affärs

strategi!


Kultur ÄR affärsstrategi…

Idag visar forskningen allt tydligare att en stark kultur är en förutsättning för att överleva och frodas i en föränderlig värld. Vi ser att kulturutveckling är ett av de viktigaste fokusområdena i affärsstrategierna för de som vill ha stadig tillväxt och dra till sig talangerna. 

90%


lyckades när de satsade på sin kultur i samband med en digital transformationsresa.
Av de som inte satsade på sin kultur, lyckades bara 17%.

(Boston Consulting Group, It’s not a digital transformation without a digital culture).

90%


lyckades när de satsade på sin kultur i samband med en digital transformationsresa.
Av de som inte satsade på sin kultur, lyckades bara 17%.

(Boston Consulting Group, It’s not a digital transformation without a digital culture).

90%


lyckades när de satsade på sin kultur i samband med en digital transformationsresa.
Av de som inte satsade på sin kultur, lyckades bara 17%.

(Boston Consulting Group, It’s not a digital transformation without a digital culture).

När vi på Mind & Space hjälper våra kunder att bygga en stark kultur gör vi det utifrån en modell som utgår från den naturliga transformationsprocessen som påverkar oss oavsett vilken förändring vi ställs inför. Den består av tre delar:

Medvetandefasen

I denna fas behöver kulturförändringen definieras och medvetandegöras i organisationen. Vi behöver också se hur den kommer att påverka organisation och individer.Förankrings- och planeringsfasen

En av de viktigaste delarna vi behöver lägga tid och energi på är att få samsyn, delaktighet och förankra förändringsarbetet innan vi skapar de aktiviteter som till slut ska leda till målen.Genomförande- och stabiliseringsfasen

Genom att effektivt utnyttja organisationens samlade kompetens mot målen ökar vi chansen att nå långt över förväntade resultat. Vi reflekterar, drar slutsatser och förbättrar kontinuerligt arbetssätt som möjliggör anpassning till nya förutsättningar.

Vi börjar med slutet! Tillsammans med vår kund målar vi upp en tydlig och attraktiv framtidsbild. Den förankras sedan i hela organisationen med hjälp av metoder och verktyg som tar avstamp i modern hjärnforskning. Energin och drivkraften i organisationen samlas på så sätt mot ett gemensamt fokus. Slutresultatet blir en engagerad kultur.

Så här känner du igen en engagerad kultur:


Strävar för att bli bäst
inom sitt område!


Alla tar fullt ansvar för både organisationens och sina egna mål!


Ser och är committad till organisationens målbild!


Stöttar och delar kunskap med varandra!


Medarbetarna känner
att de gör ett
betydelsefullt jobb!


Kommunicerar effektivt!


Levererar eller överträffar krav (trots utmaningar)!


Värderingarna är levande med tydliga spelregler!


Strävar för att bli bäst
inom sitt område!


Alla tar fullt ansvar för både organisationens och sina egna mål!


Ser och är committad till organisationens målbild!


Stöttar och delar kunskap med varandra!


Medarbetarna känner
att de gör ett
betydelsefullt jobb!


Kommunicerar effektivt!


Levererar eller överträffar krav (trots utmaningar)!


Värderingarna är levande med tydliga spelregler!


Strävar för att bli bäst
inom sitt område!


Alla tar fullt ansvar för både organisationens och sina egna mål!


Ser och är committad till organisationens målbild!


Stöttar och delar kunskap med varandra!


Medarbetarna känner
att de gör ett
betydelsefullt jobb!


Kommunicerar effektivt!


Levererar eller överträffar krav (trots utmaningar)!


Värderingarna är levande med tydliga spelregler!