Snabbare och enklare till målet!

För att nå målen behöver du och dina medarbetare vara överens om var ni befinner er och veta vilka förutsättningar som behövs för att ni ska ta er hela vägen fram. Med Mind & Space index får du reda på exakt hur det står till.

Vi hjälper företag att göra det komplexa enkelt!

Det är lättare att veta hur du ska gå tillväga
när ni har alla fakta på bordet! 

Med våra index mäter ni hur väl organisationen respektive samarbetet fungerar. 

Med den kunskapen blir vägen till målet tydligare!

Utvecklingsindex

När du vill hitta konkreta sätt att utveckla innovationskraft, driva tillväxt och utnyttja resurser effektivt. Indexet hjälper er att prioritera insatser och aktiviteter som ska ge framgångsrik utveckling kommande halvår och om 3-5 år.

Samarbetsindex

När du vill hitta konkreta sätt att utveckla teamets förmåga till samarbete och vidareutveckling. När du vill ta tillvara på den kollektiva intelligensen för att bli mer självlärande som organisation och kunna svara upp till framtidens krav på bland annat flexibilitet och snabbhet.

Just nu har vi ett erbjudande på våra index!

När du genomför ett index på en arbetsgrupp vid ett tillfälle betalar ni enbart 15 900 SEK exkl. moms (ord. pris 25 000 SEK).


I detta ingår:

 - Inledande samtal med ansvarig hos er.

- Mätning på en arbetsgrupp/ledningsgrupp.

- Uppföljande workshop på 2 timmar.

- Dokumentation.


Praktisk information om våra index

...och hur du kan ta hjälp av dem för att fokusera på rätt saker i din utvecklingsresa.

1


Det här får ni:

  • En kartläggning av ert nuläge och verksamhetens förutsättningar för utveckling.
  • Analys som visar inom vilket/vilka av de undersökta områdena just er verksamhet har de största utmaningarna.
  • Ett konkret underlag inför beslut och åtgärdsplanering.

2


hur kan NI använda resultaten?

  • För att förtydliga era mål baserade på nuläget.
  • För att skapa en gemensam bild inom organisationen.
  • För att skapa åtgärdsplan med förankrade aktiviteter.
  • För att löpande följa upp och mäta utvecklingen/förbättringen.

3


Varför ska Du anlita oss?

På Mind & Space har vi tillsammans ett par hundra års erfarenhet som konsulter. Något

som intresserar oss är att tillämpa den senaste forskningen om effektiva arbetssätt med

vår erfarenhet av det som fungerar i praktiken. Det är lätt att fastna och inte komma

vidare när det blir för komplext. Vi hjälper våra kunder att göra det komplexa enkelt.

Varför har vi tagit fram Samarbetsindex?

"Den mänskliga resursen är oftast gravt underutnyttjad i en organisation."

Vad krävs för att ha/skapa en organisation där vi delar och utnyttjar kunskapen hos alla individer?  

Där organisationen själv kan ta tillvara detta kunskapsutbyte och utveckla sig själva och verksamheten?

Hur kan vi ta oss till en känsla av ”flow” i arbetet och samarbetet?


Det är inga enkla frågor att svara på, men forskare på Handelshögskolan; Andreas Werr och Philip Runsten, har i boken ”Kunskapsintegration” om kollektiv intelligens definierat 3 tydliga hinder till varför kunskapsintegration är så svårt. (Strukturella, Psykosociala eller Kognitiva hinder). Exempel på hur dessa hinder kan överbryggas och hur man kan göra diskuteras även i Boken ”Reinventing Organizations” av Frederic Laloux.


Vår mission är att se hur vi kan vara del av att skapa arbetsplatser där talang och kompetens hos medarbetarna tas tillvara och man skapar förutsättningar för en samarbetskultur.Varför har vi tagit fram Utvecklingsindex?

”Tar reda på utvecklingspotentialen för innovation, tillväxt och effektivitet"

I ett par uppmärksammade TED talks talar Simon Sinek om kraften i att jobba med verksamhetens vision och syfte, eller "WHY". Vårt utvecklingsindex utgår vi ifrån Simon Sineks teori, ”The Golden Circle”, för hur vi kommunicerar och förstår sammanhang i verksamheten: Man utgår där från frågorna Varför, Hur och Vad. 

 

Frågorna baseras på en sammanvägning av tre områden – Innovation, Tillväxt, Effektivitet vilka identifierats tack vare strukturerade och välbeprövade metoder från bland annat:

”Innovation som kollektiv prestation” (Tone MeretheAasen, Oscar Amundsen) 

”Femte disciplinen” (Peter Senge) 

”Employeeship” (Claus Möller) 

Samt egna erfarenheter och generiska modeller som används i allehanda program som t. ex LOTS.


För att nå målen behöver du och dina medarbetare vara överens om var ni befinner er och veta vilka förutsättningar som behövs för att ni ska ta er hela vägen fram. Med indexet ser man tydligt var förutsättningar och brister finns.


Ta del av erbjudandet på våra index!

När du genomför ett index på en arbetsgrupp vid ett tillfälle betalar ni enbart 15 900 SEK exkl. moms (ord. pris 25 000 SEK).


I detta ingår:

 - Inledande samtal med ansvarig hos er.

- Mätning på en arbetsgrupp/ledningsgrupp.

- Uppföljande workshop på 2 timmar.

- Dokumentation.

Copyright 2018, Mind & Space AB