Men hur väl rustad är du?

Kompetensen från den traditionella karriären är en viktig bottenplatta men några saker är nya och ställer till det för många och det helt i onödan!

Förutsättningarna och begreppet konsult har förändrats. ”Konsult” har blivit ett begrepp bredvid ”anställd”. Två olika kontrakt för hur man knyter resurser till en verksamhet. Uppdraget kan vara som ren resurs t ex truckförare eller receptionist, men också som inhyrd vd eller som HR-chef. Andra roller kan vara inom kompetensutveckling med utbildningsinsatser eller inom organisation med rekryteringstjänster, men också olika roller inom IT och teknik.

Rådgivarrollen - ett yrke i sig

I vår värld är konsulten en rådgivare inom dessa områden:

Som rådgivare kan vi verka som inhyrd, som specialist för att göra analyser och utredningar, som facilitator för att designa och leda förändringsprogram, som rådgivare från sidlinjen eller som coach för individ eller team, vara inspiratör, leda utvecklingsprogram och agera lärare för kompetensutvecklingsprogram. Matrisen ovan är i verkligheten mycket finmaskigare och har fler dimensioner.

Har du valt konsultrollen så är det troligtvis med kompetens från en ”traditionell karriär”. Ofta med ledarskap och kommunikation kopplat till djupare kunskap från en eller flera branscher. Med gott självförtroende tar du steget ut och blir ”din egen”. Kompetensen från den traditionella karriären är en viktig bottenplatta men några saker är nya och ställer till det för många och det helt i onödan!

Vad skapar framgång?

När jag reflekterar över vad som är tydliga behov de första åren av en konsultgärning, kokar det ned till:

  • Grunderna i rollen som rådgivare.
  • Egen bearbetning från strategi till uppdrag – allt bygger på tillit.
  • Modeller och verktyg som stöttar utvecklingsprocesser.
  • Den egna affärsverksamheten.
  • Designa, föreslå, genomföra program och kunna ta betalt.

 

I värsta fall blir yrket att vara konsult övermäktigt så att ekonomi och självkänsla drabbas hårt. I bästa fall har du koll på allt detta. Alltför många får – helt i onödan –  det tyvärr svårt. En del får till och med lämna.

Vi behöver göra kompetensen att vara konsult tillgänglig för den som vill utvecklas i rollen!

Därför startar vi Konsultakademien!