Människa eller maskin?!

Överadministration, komplexitet, belöningssystem, maktspel och oförmågan att uppfylla våra basala mänskliga behov i organisationer är troligen de största orsakerna till att sjukskrivningstal och missnöje med arbets- och livssituation fortsätter att stiga. Vi skapar rädslodrivna organisationer med människor som varken känner sig sedda, trygga eller känner att de bidrar med något meningsfullt. MEN Om drivkraften är att utöva makt över andra människor är det dock ett utmärkt system!!..men till vilken nytta?

Författad av Helena Liljedahl

Även om allt fler arbetsgivare är uppmärksamma på problemet med sjukskrivningar, stress och bristande effektivitet, så har vi svårt att hitta vägar som fungerar. Vad handlar det om egentligen och varför är det så svårt att skapa arbetsmiljöer för människor?

Om vi alla var maskiner, vore det lättare att driva ett företag? Nej, för en verksamhet är summan av vad vi människor skapar i den! Vi har behov som trygghet, bekräftelse, meningsfullhet, att bli sedda, och att kunna bidra. Vi kanske även vill ha makt över andra för att känna oss bekräftade eller ha kontroll över vår tillvaro för att uppleva trygghet. Alla dessa rent mänskliga behov spelar en stor roll i hur vi har det på våra arbetsplatser.

Ju mer komplex verkligheten blir, desto större verkar vårt behov av kontroll bli. Bara vi mäter och följer upp lite mera så får vi kontroll – allt som görs dokumenteras, rapporteras och mäts så till den milda grad att vi för länge sedan har glömt syftet med rapporten och mätningarna. Genom att 60 – 80 % av arbetstiden går till att att skriva rapporter, läsa rapporter och gå på möten där rapporter ska presenteras har vi kraftigt begränsat våra begåvade, smarta och hårt arbetande medarbetare och ledare. Vi har så många KPI:er att vi inte längre vet vilka som faktiskt prioriteras i verksamheten. Är det verkligen det som driver våra företag och verksamheter framåt och som skapar motivation och engagemang? Eller är det ett sätt att skapa skenbar kontroll med mätning av individuella insatser?

Vi skapar rädslodrivna organisationer med människor som varken känner sig sedda, trygga eller känner att de bidrar med något meningsfullt. MEN Om drivkraften är att utöva makt över andra människor är det dock ett utmärkt system!!..men till vilken nytta?

En läkare kan mätas och premieras utifrån antal patienter per timme, även om undersökningen är undermålig och patienten inte alls hinner få svar på sina frågor.

På samma sätt är det i näringslivet. Oändliga möten och rapporter skyfflas mellan projekt, styrgrupper, ledningsgrupper, ofta utan egentlig reflektion och konsekvensanalys för det egentliga uppdraget vi har att uppnå. Det skapar en skenbar bild av ”duktighet”.

Nej, jag propagerar inte för ett system där alla får göra hur de vill och där vi hoppar över att förstå och mäta! Även om den problematiken också existerar, inte sällan i start-up bolag.

Handen på hjärtat! Hur mycket tid ägnar vi åt att reflektera, vrida på strategier, lägga ner olönsamma projekt i tid så att rätt resurser finns för de övriga projekten? Jämför det med den tid vi ägnar åt att fundera över vad verksamhetens uppdrag verkligen är och hur vi kan skapa en miljö där vi människor kan relatera, blomma och ha ett gemensamt fokus? Då kan vi använda våra resurser för att verkligen skapa utveckling, i stället för att vara stressade och rädda! Hur kan vi gemensamt agera med tillit och förstå att vi människor både är kloka och vill bidra till verksamheten?

Överadministration, komplexitet, belöningssystem, maktspel och oförmågan att uppfylla våra basala mänskliga behov i organisationer är troligen de största orsakerna till att sjukskrivningstal och missnöje med arbets- och livssituation fortsätter att stiga.

Vi vill göra något åt saken!

Den 8/5 bjuder Mind & Space in till en intressant eftermiddag, fyllt med humor, forskning och frågepanel. Hoppas att du också är intresserad av att skapa ett mer mänskligt, bättre och effektivare näringsliv.

Dela inlägget vidare:

Dela på linkedin
LinkedIn
Dela på twitter
Twitter
Dela på facebook
Facebook
Dela på email
Email