Människan mot AI – vad gör oss unika när intelligensen spränger gränser!

Att ha tydliga spelregler och gemensamma värderingar är grunden till trygghet, skapar tydlighet kring vad som gäller, ger en känsla av rättvisa och en känsla av mening. Det är jordmånen som får människor att växa. Med andra ord ovärderligt för en arbetsplats som ska navigera i en värld i ständig förändring och som snart kanske befolkas av maskiner som är smartare än vi.

Vi borde gå från att kalla oss för Homo sapiens till att kalla oss Homo sentiens. Den medvetna, kännande människan. Detta beskriver Max Tegmark i sin bok Liv 3.0 som handlar om artificiell intelligens. Jag lägger ner boken i knät och känner en stilla glädje fylla mig. Äntligen har man kommit dit inom vetenskapens kretsar, att man förstår att det är på grund av att vi känner och upplever världen – att vi är medvetna – som vi människor är unika varelser på jorden och kanske i hela universum (om manfår tro författaren). Ett skifte är på väg från intelligens till känsla som människans mest unika egenskap.

Kanske är det en av förklaringarna till att vi ser så höga sjukskrivningstal på grund av utmattning. Vårt ensidiga fokus på intelligens, produktion, smarthet, logik och processer. Homo sapiens i ett nötskal! Det är inget fel på detta, men om man inte tar hänsyn till att människan också är en Homo sentiens, uppstår en obalans som gör att vi till slut blir sjuka. Det är absolut nödvändigt att ta hänsyn till våra känslomässiga och sociala behov om vi ska fungera optimalt i livet – och arbetet är ju en del av livet!

Ett sätt att praktisera detta i arbetslivet, är att fokusera mer på gemensamma värderingar inom organisationer. Våra värderingar är i grunden kopplade till våra känslor och bestämmer vad vi upplever är rätt och fel. Värderingarna står för det som är viktigt för oss och grundas ofta tidigt i livet. De styr också de flesta av de val vi gör i livet. Är det viktigt att vara i tid, kommer man till möten i god tid och sneglar irriterat på de som inte är där prick i tid. Om det är viktigt att vara ärlig, fungerar det inte att vara i en miljö där man tummar på sanningen. Och så vidare…

På en värderingsstyrd arbetsplats vet alla medarbetare vad som är viktigt. Man har oftast sammanfattat det i ett antal värdeord, som alla känner till och är delaktiga i att efterleva. Men, man har också tagit fram gemensamma spelregler utifrån dessa ord. Om man har en värdering som heter Respekt, så vet medarbetarna hur man beter sig när man visar respekt ex. man hälsar på sina kollegor när man kommer in på morgonen, man avbryter inte en person som är mitt i en presentation, man frågar någon om lov innan man lånar deras saker, vi pratar inte illa bakom ryggen på en kollega osv. Alla medarbetare är delaktiga i att ta fram spelreglerna och att efterfölja dem.

Dela inlägget vidare:

Dela på linkedin
LinkedIn
Dela på twitter
Twitter
Dela på facebook
Facebook
Dela på email
Email