Människan mot AI – vad gör oss unika när intelligensen spränger gränser!

Tydliga spelregler och gemensamma värderingar är grunden till trygghet. Det skapar tydlighet kring vad som gäller och ger en känsla av rättvisa och mening. Jordmånen får människor att växa. Det är ovärderligt för en arbetsplats som ska navigera i en värld i ständig förändring. En värld som kanske befolkas av maskiner smartare än vi.

Därför borde vi kalla oss Homo sentiens. Den medvetna, kännande människan. Det beskriver Max Tegmark i sin bok Liv 3.0 som handlar om AI – artificiell intelligens. Äntligen har man kommit dit inom vetenskapen, att man förstår att det är på grund av att vi känner och upplever världen. Att vi är medvetna gör oss till unika varelser på jorden och kanske i hela universum (om man får tro författaren). Så vad betyder det för framtiden?

Ett skifte är på väg med AI

Från intelligens som människans mest unika egenskap till känslan som den mest unika. Kanske är det därför vi ser så höga sjukskrivningstal? Resultatet av att känslolivet trycks undan blir utmattning. Vårt ensidiga fokus på intelligens, produktion, smarthet, logik och processer. Det är Homo sapiens i ett nötskal! Därför behöver vi ta hänsyn till att människan också är en Homo sentiens. Annars uppstår en obalans och det gör att vi till slut blir sjuka. Det är nödvändigt att ta hänsyn till våra känslomässiga och sociala behov. Arbetet är ju en del av livet! Så hur kan vi utveckla den sidan av oss själva?

Fokus på värdegrund

Om vi fokuserar mer på gemensamma värderingar. Våra värderingar är i grunden kopplade till våra känslor och bestämmer vad vi upplever som rätt och fel. Värderingarna står för det som är viktigt för oss och grundas ofta tidigt i livet. De styr också de flesta av de val vi gör i livet. Är det viktigt att vara i tid, kommer man till möten i god tid och sneglar irriterat på de som inte är där prick i tid? Om det är viktigt att vara ärlig, fungerar det inte att vara i en miljö där man tummar på sanningen. Hur gör vi för att dra nytta av AI och inte se det som ett hot?

Vad gör oss unika bortom AI

På en värderingsstyrd arbetsplats vet alla medarbetare vad som är viktigt. Man har sammanfattat det i ett antal värdeord, som alla känner till och är delaktiga i att efterleva. Det resulterar i att man också har gemensamma spelregler utifrån dessa ord. Om man har en värdering som heter ”Respekt”, så vet medarbetarna hur man beter sig när man visar respekt ex. man hälsar på sina kollegor på morgonen. Man avbryter inte en person mitt i, man frågar om lov innan man lånar saker etc. Alla medarbetare är delaktiga i att ta fram spelreglerna och att efterfölja dem.

Dela inlägget vidare:

Dela på linkedin
LinkedIn
Dela på twitter
Twitter
Dela på facebook
Facebook
Dela på email
Email