Medelstora företag – från digital ångest till ökad konkurrenskraft

Varför, hur och vad ska medelstora företag digitalisera?

Mind & Space har ett särskilt intresse för digitalisering i medelstora företag. Anledningen är att både våra kontakter hos dessa företag och diverse undersökningar visar att ett flertal bland Er inte har kommit lika långt som stora företag. Därför ägnas denna blogg-serie åt de förutsättningar och utmaningar som de medelstora företagen möter och hur ni kan utnyttja digitaliseringens möjligheter. I den första bloggen beskrev vi vikten av att dels besvara ”Varför” det är nödvändigt med en digital transformation, dels vikten av att förtydliga ”Vart” Ni ska med satsningen. Denna blogg handlar om ”Hur” Ni kan jobba med digitalisering. Bloggarna handlar tillsammans om hur de olika delarna – ”Varför, Vart, Hur och Vad” – sammanflätas till en metodik som stödjer ett genomförande av en digital transformation.

Vad är en digital transformation?

En digital transformation är en process för att genomföra grundläggande förändringar av hur ett företag skapar och levererar nytta – för sina kunder. Eller med andra ord en avgörande fråga för Er konkurrenskraft. Det kan handla om att automatisera processer, marknadsföra och kommunicera genom sociala media, samla in och analysera data för att utveckla Era erbjudanden samt erbjuda produkter och tjänster med hjälp av digital teknik – allt för att leverera nytta till kunderna.

”Hur” ska en digital transformation genomföras?

Som beskrevs i blogg nr 1 vet ni ”Varför” ni finns till (affärsidé) och ni vet ”Vart” ni ska (vision). I denna fas handlar det om att implementera era långsiktiga satsningar och förändra ”Hur” ni arbetar. Denna fas kan åskådliggöras med ett exempel hämtat från tidigare blogg. Vi antar att Ni har tagit beslut om att, som en del i att digitalisera verksamheten, förbättra Era kunders upplevelser i relationen med Er. Skälet kan vara att Ni har tappat kunder och analyser pekar tydligt på att kunderna förväntar sig en betydligt mer proaktiv relation och en större enkelhet i kontakterna med Er. Det räcker helt enkelt inte med att Er produkt är lika bra som konkurrenternas. Kunderna vill ha mer!

För att behålla både gamla och nya kunder finns det ett antal delar att arbeta med och som sammantaget bildar en Digital Strategi:

  • Strategi – Vilka är Era målgrupper? Hur ser kundresan ut? Vilka beteenden uppvisar kunderna? Vilka är deras ”digitala förväntningar”? Vilken är kundnyttan och hur ska den levereras?
  • Organisation – En digital transformation ställer krav på ett ökat samarbete mellan avdelningar vilketofta leder till friktion mellan befintlig verksamhet och den digitala. Det innebär ett stort fokus på koordination och ett ledarskap som bl a identifierar och river murar som: ”Så gör vi inte här” eller ”Det har vi provat tidigare och det funkade inte”.
  • Process – Vilka är kärnprocesserna? Hur ser kundprocessen ut? Kartlägg den med stöd av ovan nämnda kundresa och definiera hur den borde se ut för att kunna leverera ovan definierade kundnytta?
  • Infrastruktur – Hur ser IT-infrastrukturen ut? Stödjer den kundprocessen och den kundnytta som ska levereras? Vilka förändringar krävs? Finns det steg i kundprocessen som kan effektiviseras eller tas bort med hjälp av teknik? Behövs det investeringar i ny teknik? Resultatet blir en teknisk arkitektur och en IT-plattform som kan består av både interna och externa lösningar som lätt kan bytas ut när det behövs.

För att ta fram en komplett Digital Strategi bör man, utöver ovanstående punkter, också jobba igenom områden som Data & Analys, Erbjudande & Intäktsmodell, Kontaktytor och Relationer.

”Vad” ska vi arbeta med i en digitalisering?

Målsättningen med ”Hur” är att implementera de långsiktiga digitala satsningarna och skapa en tydlig förändring i hur företaget arbetar för att sedan kunna kliva in i nästa fas: ”Vad”. Mer om detta i nästa blogg!

I vår bloggserie om digitalisering har vi bl a inspirerats av och använt följande källor: John Kotter: “8-step
process for leading change” och Joakim Jansson och Marie Andervin: ”Att leda Digital Transformation”

Dela inlägget vidare:

Dela på linkedin
LinkedIn
Dela på twitter
Twitter
Dela på facebook
Facebook
Dela på email
Email