Genom kreativa lösningar hjälper vi våra kunder |
På MInd & Space brinner vi för kreativa lösningar.

Fokus på målen bäddar för kreativa lösningar

"Från 0-80% på
ett par år!"

Vi hade stått och stampat!

På våra möten till vardags var vi överens om att vi behövde fokusera nykundsbearbetning. Det gjorde vi mentalt men utfallet var inte i närheten av vad vi ville uppnå och klimatet på säljsidan blev ansträngt. Lösningen visade sig ligga i hur vi på ett mer strukturerat sätt utvecklade våra befintliga kunder OCH en mer medveten och konsekvent bearbetning av specifikt utvalda nya kunder. Nu ökar vår rekrytering av nya kunder och vi når våra tillväxtmål.

På två år lyckades vi öka antalet kunder med 30 % men försäljningen ökade med 80 %!

"Från 0-80% på
ett par år!"

Vi hade stått och stampat!

På våra möten till vardags var vi överens om att vi behövde fokusera nykundsbearbetning. Det gjorde vi mentalt men utfallet var inte i närheten av vad vi ville uppnå och klimatet på säljsidan blev ansträngt. Lösningen visade sig ligga i hur vi på ett mer strukturerat sätt utvecklade våra befintliga kunder OCH en mer medveten och konsekvent bearbetning av specifikt utvalda nya kunder. Nu ökar vår rekrytering av nya kunder och vi når våra tillväxtmål.

På två år lyckades vi öka antalet kunder med 30 % men försäljningen ökade med 80 %!

"​Vi reste oss på 10"

Konkursen var det bästa som hänt!

För stor och tillkrånglad verksamhet med agenturer, egen tillverkning och dotterbolag i flera länder gav oss problem gång på gång och irriterade ägare – till slut blev det konkurs. De lönsamma delarna i verksamheten såldes till konkurrenter och dotterbolagen startade egna verksamheter. Kvar fanns de olönsamma delarna. Vi startade nytt bolag med det som bas och alla kraxade ”konkurs…” Sen en total rekonstruktion av ekonomi- och logistikprocesserna. Det minskade också de administrativa kostnaderna med 50 %. Det tidigare bolagets verkliga problem var dålig ledning och styrning. Det tog t ex 1,5 månad att ta fram ett bokslut och man gjorde bara 2 prognoser per år! Efter 1 år drygt gör vi nu 12 avstämda bokslut per år, klara 5 dagar in på nya månaden.

Vi gör 10 % i vinst, ingen inkurans i produktionen. Alla kundorder levereras inom 4 veckor! Bra va?

"​Vi reste oss på 10"

Konkursen var det bästa som hänt!

För stor och tillkrånglad verksamhet med agenturer, egen tillverkning och dotterbolag i flera länder gav oss problem gång på gång och irriterade ägare – till slut blev det konkurs. De lönsamma delarna i verksamheten såldes till konkurrenter och dotterbolagen startade egna verksamheter. Kvar fanns de olönsamma delarna. Vi startade nytt bolag med det som bas och alla kraxade ”konkurs…” Sen en total rekonstruktion av ekonomi- och logistikprocesserna. Det minskade också de administrativa kostnaderna med 50 %. Det tidigare bolagets verkliga problem var dålig ledning och styrning. Det tog t ex 1,5 månad att ta fram ett bokslut och man gjorde bara 2 prognoser per år! Efter 1 år drygt gör vi nu 12 avstämda bokslut per år, klara 5 dagar in på nya månaden.

Vi gör 10 % i vinst, ingen inkurans i produktionen. Alla kundorder levereras inom 4 veckor! Bra va?

"Framgång stavas
S-A-M-A-R-B-E-T-E"

Vi blev strategiaktivister utan att anstränga osS!

Våra ledningsmöten var en ständig tävlan om vem som hade rätt i sin syn på varför vi inte lyckades genomföra det vi föresatte oss – så in i själen tröttande och frustrerande eftersom vi var överens om vad som skulle skapa framgångarna vi så väl behövde. Vi bestämde oss för att flytta bort analysen eller snarare debatten från det känslomässiga planet och se på hur vi som organisation och arbetsteam fungerade. Nu genomför vi ”Flowindex” för andra gången. Det hjälper oss att prioritera den utveckling som gör oss effektivare. Någonstans har vi hört att den arbetsgrupp i företag som fungerar sämst ofta är ledningsgruppen. Ledningsgruppen har också störst inverkan på alla andra team!

I år genomför vi 90 % av våra åtaganden och aktiviteter, tidigare låg vi på ca 30 % (snällt räknat!) Resultatet?! Behöver vi säga något om det?

"Framgång stavas
S-A-M-A-R-B-E-T-E"

Vi blev strategiaktivister utan att anstränga osS!

Våra ledningsmöten var en ständig tävlan om vem som hade rätt i sin syn på varför vi inte lyckades genomföra det vi föresatte oss – så in i själen tröttande och frustrerande eftersom vi var överens om vad som skulle skapa framgångarna vi så väl behövde. Vi bestämde oss för att flytta bort analysen eller snarare debatten från det känslomässiga planet och se på hur vi som organisation och arbetsteam fungerade. Nu genomför vi ”Flowindex” för andra gången. Det hjälper oss att prioritera den utveckling som gör oss effektivare. Någonstans har vi hört att den arbetsgrupp i företag som fungerar sämst ofta är ledningsgruppen. Ledningsgruppen har också störst inverkan på alla andra team!

I år genomför vi 90 % av våra åtaganden och aktiviteter, tidigare låg vi på ca 30 % (snällt räknat!) Resultatet?! Behöver vi säga något om det?

"​​We try harder"

Överambitiösa entusiaster i två dagar!

Att åka på strategidagar var något vi alltid gjorde och det tjänade sitt syfte på många plan. Ändå hade vi problem att genomföra det vi kände var så viktigt och inspirerande. Högst frustrerande! Många pratar om hur komplext det är att förstå och driva verksamhet. Någon hos oss tänkte de två första ”S:en” i ”5 S”- systematisera och sortera. Om vi tycker att det är komplext och lite svårt att se sammanhanget kanske vi ska ”Sortera” och ”Systematisera” så vi får koll på de grundläggande mekanismerna för en fungerande verksamhet? Idag är vårt strategiska arbete integrerat i ”vardagen” och alla bidrar! Det var så vi hittade ”Utvecklingsindex”. Nu har vi en masterplan och från den plockar vi åtgärder där vi också kan mäta effekten på vår utveckling.

Vi ser att våra team och arbetsgrupper blir mer och mer självstyrande. Temperaturen har definitivt ökat i hela organisationen!!

"​​We try harder"

Överambitiösa entusiaster i två dagar!

Att åka på strategidagar var något vi alltid gjorde och det tjänade sitt syfte på många plan. Ändå hade vi problem att genomföra det vi kände var så viktigt och inspirerande. Högst frustrerande! Många pratar om hur komplext det är att förstå och driva verksamhet. Någon hos oss tänkte de två första ”S:en” i ”5 S”- systematisera och sortera. Om vi tycker att det är komplext och lite svårt att se sammanhanget kanske vi ska ”Sortera” och ”Systematisera” så vi får koll på de grundläggande mekanismerna för en fungerande verksamhet? Idag är vårt strategiska arbete integrerat i ”vardagen” och alla bidrar! Det var så vi hittade ”Utvecklingsindex”. Nu har vi en masterplan och från den plockar vi åtgärder där vi också kan mäta effekten på vår utveckling.

Vi ser att våra team och arbetsgrupper blir mer och mer självstyrande. Temperaturen har definitivt ökat i hela organisationen!!

Det här är några fler av våra kunder:

Våra uppdragsgivare