SÄLJUTVECKLING |

SÄLJUTVECKLING

Dagens digitaliserade värld har fört med sig tillgång till obegränsad information för både köpare och säljare. Det stöper om säljfunktionen i grunden och innebär en rad förändringar.

  • Nya positioner och arbetsuppgifter för medarbetarna
  • Nya verktyg att arbeta i
  • AI tar över delar av säljprocessen
  • Cross-channel integration

Säljaren får en uttalat konsultativ roll som handlar mer om att guida och att hjälpa kunden samt även diskutera och inspirera till partnerskap i en värdeskapande dynamisk process.

För att veta var du står kan du använda dig av vårt Tillväxtindex. Det ger dig möjlighet att se styrkor och svagheter i detalj. Resultatet kan användas som grundplatta när du tar dig an och bygger den säljorganisation som svarar upp mot de krav som ställs i morgondagens digitala värld.