Seminarium 7 mars 2019 |

Nyckeln till att lyckas med transformationsresan stavas KULTUR!

Kom och diskutera kulturfrågan med oss! Varför känns det som ”flum”, när studierna tydligt visar oss att det har en direkt koppling till affärsnyttan?

90% lyckades när de satsade på sin kultur i samband med en digital transformationsresa. 
Av de som inte satsade på sin kultur, lyckades bara 17%.*

Kulturen är spelplanen för alla medarbetare på en arbetsplats. På denna spelplan finns ett antal förutsättningar som påverkar verksamheten. Det handlar om ledarskapet, värdegrunden, sociala samspelet, prestationsmått, organisationsstruktur, utvecklingsmöjligheter och vem du väljer att anställa.

För att ”spelet” ska kunna fungera behöver du en tydlig riktning (mål), ett coachande förhållningssätt med en bra dialog på alla nivåer i verksamheten - det är nyckeln till handling!

Vilken kultur har ni och vilken kultur behöver ni för att nå målen?

Kom och diskutera vad som krävs för att skapa en kultur som tar er ända hela vägen till mål!


Datum:           Torsdagen den 7 mars
Tid:                  08.00 - 09.30 obs! Frukost serveras från 07.30
Plats:               Mind & Space, Drottninggatan 108 (ring på porttelefonen)
"No show":     200 kr ex moms

I våras genomförde vi ett uppskattat seminarium om att skapa en förändringskompetent kultur. Nu vill vi fördjupa dialogen om kultur som affärsstrategi och bjuder in till ett nytt seminarium. I detta interaktiva seminarium vill vi dyka ännu djupare i ämnet kultur.

Idag handlar mycket om att stå stark i transformation, framförallt i den digitaliseringsvåg som sköljer över de flesta arbetsplatser. Att ha en stark kultur är nyckel till att lyckas!  

* Boston Consulting Group, It’s not a digital transformation without a digital culture.