Släcka bränder och tända på utveckling

Hoppas du fått inspiration till att fortsätta utveckla organisation och ledning. Dags att lämna Taylor och kompani därhän. Flytta ut den strategiska dialogen i kontorslandskapet och inse potentialen i att utveckla samarbetet i organisationen. Som företagsledare är vi generellt sett medvetna om de närliggande målen och utmaningarna, men vi kan fortfarande göra mycket för att utveckla organisationens förmåga att leverera.

Återigen med bränderna som metafor och en stunds reflektion kan vi sammanfatta:

  1. Skapa en företagskultur och ett ledarskap med fokus på att utveckla samarbetet inom företaget.
  2. Involvera hela organisationen i formuleringar som beskriver verksamhetens fundament – VARFÖR, HUR & VAD.
  3. Ha modet att delegera ansvar och befogenheter när det gäller HUR & VAD.
  4. Arbeta med att undanröja hinder för ett välutvecklat samarbetsklimat och dra nytta av hela företagets kollektiva intelligens.
  5. Göra konflikterna till en god kraft som stärker tilliten och bidrar till organisationens utveckling.
  6. Formulera mål i relativa termer (ökning, minskning, balans etc) för att visa på förflyttning eller säkring och låta de ekonomiska resultaten bli en konsekvens av våra insatser.
  7. Skapa system och rutiner som säkrar tid för reflektion på ett djupare plan.

Det här var sista avsnittet i vår artikelserie ”När allt står i brand”, men vi har också sammanställt våra tips i kondenserat format – håll utkik i bloggen nästa vecka!

   Av Leif Israelsson

Dela inlägget vidare:

Dela på linkedin
LinkedIn
Dela på twitter
Twitter
Dela på facebook
Facebook
Dela på email
Email