Styrelseutbildning i form av ett styrelsenätverk |
Boardwalk är ett professionellt styrelsenätverk.

BoardWalk  
ett professionellt styrelsenätverk som hjälper...

BoardWalk  
ett professionellt styrelsenätverk som hjälper...


Ett gott samspel mellan ägare – styrelse – VD/ledning är nödvändigt för en positiv utveckling. Erfarenheten visar att bra produkter/tjänster inte alltid räcker för ett företags utveckling. Vi erbjuder personliga nätverksgrupper där du får diskutera idéer och förhoppningsvis konkreta lösningsförslag på dina egna utmaningar inom bolagsstyrning. Du är med och påverkar gruppens sammansättning som med sin kunskap och erfarenhet ger dig nya perspektiv och lösningar. Du blir en del av en nätverksgrupp med ett stort mått av tillit och öppenhet. Nätverket finns kvar oavsett hur din framtid utvecklar sig.

  • 10 deltagare per grupp och 5 halvdagsmöten.
  • Mötesplats bestäms av gruppen.
  • Fokus på deltagarnas egna utmaningar.
  • Spelregler, förväntningar och mål sätts av gruppen.
  • Möten leds av kunnig, erfaren facilitator. 

Lämna dina kontaktuppgifter här

FÖRETAGETS, ORGANISATIONENS NAMN *

DITT NAMN *

DIN EPOSTADRESS *

Forum för att diskutera specifika utmaningar i "opolitisk" miljö

De senaste 10 åren har jag arbetat med styrelse-utveckling för små/medelstora företag och familjeägda bolag. Jag genomför även styrelseutbildningar till-sammans med Handelshögskolan i Stockholm och med Styrelseakademien.
En viktig del är att få diskutera vad andra gör för att utveckla sitt styrelsearbete. I företag och grupper har det varit spännande samtal om hur företag bäst kan styras och vilka roller/ansvar ägare, styrelse och VD bör ta. Hur styrelsen bör arbeta, bemannas och kopplas till VD.


Att kunna fortsätta träffa andra ägare och styrelser är ett allt oftare återkommande önskemål. Gärna i form av mindre grupper där specifika utmaningar kan diskuteras på djupet i en ”opolitisk miljö”. Det känns som behovet att få tid att tänka och reflektera med andra i liknande situationer ständigt ökar.

Professionellt styrelsenätverk för kompetent styrelsearbetet.

Ansvarig för Boardwalk är Hans Lundmark

Professionellt styrelsenätverk för kompetent styrelsearbetet.

Ansvarig för Boardwalk är Hans Lundmark

"De senaste 10 åren har jag arbetat med styrelse-utveckling för små/medelstora företag och familjeägda bolag. Jag genomför även styrelseutbildningar till-sammans med Handelshögskolan i Stockholm och med Styrelseakademien.
En viktig del är att få diskutera vad andra gör för att utveckla sitt styrelsearbete. I företag och grupper har det varit spännande samtal om hur företag bäst kan styras och vilka roller/ansvar ägare, styrelse och VD bör ta. Hur styrelsen bör arbeta, bemannas och kopplas till VD.

Att kunna fortsätta träffa andra ägare och styrelser är ett allt oftare återkommande önskemål. Gärna i form av mindre grupper där specifika utmaningar kan diskuteras på djupet i en ”opolitisk miljö”. Det känns som behovet att få tid att tänka och reflektera med andra i liknande situationer ständigt ökar."