Tankar om vår tid

Många år i linjebefattningar och kanske lika lång tid som rådgivare inom verksamhetsutveckling. Vi är ett team med rådgivare som använder våra erfarenheter och kompetens för att underlätta för verksamheter att nå sina mål och ambitioner. Varför är frågan om att arbeta med planering som också leder till förväntade resultat alltid lika aktuell och varför blir den än mer relevant med tiden…

Några välkända fakta som har gjort mig särskilt intresserad:

  • Förändringstempot ställer krav på mer flexibla processer när det gäller planering av verksamheter.
  • Att utveckla nya erbjudanden, affärsmodeller och effektivare processer blir allt viktigare för framgång och överlevnad.
  • Samtidigt är vår förmåga att växa och skapa lönsamhet grundläggande.

Allt detta ställer krav på att/hur arbetsorganisationen fungerar. Det kollektiva lärandet och hur vi bygger lag är i fokus. Det handlar om förmågan att skapa samarbete genom att eliminera de hinder som gör att maskineriet inte fungerar så bra.

  • Hinder som orsakas av de strukturer vi arbetar i.
  • Den psykosociala miljön som påverkar viljan och resultaten i vårt arbete.
  • Lösare organisationsformer och mer tjänste- och kunskapsorienterade verksamheter försvårar organisationernas förmåga att skapa ny kunskap och utnyttja den.

Vi rusar på i ett furiöst tempo och undersökning efter undersökning visar på att det är något som saknas i vårt arbetsklimat. Samtidigt visar forskning på den uppsida som skapas prestationsmässigt genom att öka motivationen.

  • Det digitala tekniksprånget gör oss mer sårbara men rätt hanterat är samtidigt möjligheterna stora.

Ni har säkert ganska bra koll på ambitionerna med er verksamhet och även tydliga mål inom olika områden. Det många verkar ta för givet är att laget spelar enligt reglerna och att samverkan är något som bara sker av sig själv? Vi behöver inse att större fokus på att skapa de rätta förutsättningarna i organisationen ger resultat och det borde få ett större utrymme! Vi efterlyser en dialog om detta och föredrar den före alla checklistor om det perfekta ledarskapet.
Vad tror ni det skulle det innebära om vi fokuserade mer på resurs, tid och metod för att utveckla medarbetarnas förutsättningar att klara uppdraget som lag?

Dela inlägget vidare:

Dela på linkedin
LinkedIn
Dela på twitter
Twitter
Dela på facebook
Facebook
Dela på email
Email