Vad betyder samarbete när det brinner?

Förlåt om vi tjatar… men utfallet i Gallups undersökningar pekar nu ännu tydligare på att det finns utrymme för att utveckla vårt sätt att organisera oss och arbeta. Här följer nr 2 i vår lilla artikelserie där vi reflekterar över organisation och ledarskap som eftersläckning av förra sommarens bränder.

LEDARSKAPET NÄR DET KÄNNS SOM OM DET BRINNER

I intervjuer och olika reportage i bevakningen av bränderna, har vi kunnat följa ett ledarskap där mogna ledare, på olika nivåer, har förstått vad som behöver fungera för att rätt klimat och förutsättningar ska finnas, så att alla positiva krafter kan samverka.

Ett exempel: MSB* och regeringen inser att vi kommer behöva resurser och kompetens utifrån för att klara uppdraget. En konvoj med över 100 polska brandmän och över 40 fordon ställer upp. Man har en bra nyhetsrapportering som sprider informationen. När konvojen reser genom Sverige får de ett bemötande som får vem som helst att fälla en glädjetår. Väl framme i Särna finns en delegation på plats som tar emot, och anvisar plats för att härbärgera de polska brandmännen. De får mat och en tydlig anvisning om hur de ska inkluderas i insatserna. De är överväldigade av mottagandet! Vi kan alla förstå vad det betyder för deras attityd, motivation och upplevelse. Och framför allt vad det betyder för deras engagemang och hängivelse inför uppgiften?*(Myndigheten för samhällsskydd och beredskap)

Hur skapar man förutsättningar för kreativitet och brainstorming i en situation där det bokstavligen brinner?

Jag tänker framför allt på ansvarig insatsledare, som beskriver hur teamet tagit sig tid ”att sitta ned och tänka utanför boxen”. Lösningar som att transportera lagrad snö från skidanläggningarna eller att låta försvaret bomba för att ta bort syret från eldhärdarna var helt nya idéer i en oerhört pressad situation.

Det agila ledarskapet får en ny innebörd när man ser en operation som den här ta form och återigen bildar en intressant metafor för er egen organisation. För att det ska fungera behöver vi behärska både uppgiftsprocessen och relationsprocessen, som beskrivs lite längre fram.

SAMARBETE NÄR DET KÄNNS SOM OM DET BRINNER

Hur bra är ni på att anpassa ert ledarskap så att alla som ingår i laget får bästa möjliga förutsättningar att genomföra sina uppgifter och bidra efter sin fulla potential:

  • Hur odlar ni medvetet en kultur som verkligen gagnar ert uppdrag?
  • Har ni ett ledningsteam på plats med rätt kompetens och attityd och som visar vägen?
  • Är syftet tydligt och vägledande för de val och prioriteringar som behövs göras?
  • Får organisation och intressenter information som övertygar och motiverar?
  • Har ni modet att genomföra det som krävs, utan att vika av från den inslagna vägen?
  • Känner ledare och medarbetare att de har förtroendet att utveckla och ta beslut?
  • Hur skapar ni en positiv känsla av att det ni gör är angeläget och att det brådskar?
  • Vilka ”vinster” kan ni förmedla, som stärker organisationens självkänsla?

Enkelt uttryck pågår två olika typer av processer i alla verksamheter – uppgiftsprocessen och relationsprocessen. Den enskilt viktigaste faktorn för hur väl vi klarar våra uppdrag är SAMARBETE.

I nästa artikel reder vi ut begreppen med två processerna – stay tuned!

   Av Leif Israelsson

Dela inlägget vidare:

Dela på linkedin
LinkedIn
Dela på twitter
Twitter
Dela på facebook
Facebook
Dela på email
Email