De sociala och de tankemässiga rytmerna skiljer sig väsentligt. Att tänka tusen led i snabb följd tar nästan ingen tid alls. Om man däremot får lust (eller blir tvungen) att återge tankarna muntligt eller i skrift kan man hålla på i all evighet och ändå inte få med allt...

Bodil Jönsson i boken Gott om tid

Det enkla är det svåra

Inom Mind & Space har vi blivit bättre på att balansera insatser mellan det som är konkret och ger resultat här och nu, med insatser som upplevs mer abstrakta men som har att göra med förmågan att skapa resultat i framtiden.

Hjärnan har lätt att dras till det som ger omedelbar bekräftelse men kloka och hållbara tankar tar tid…

Vill du se hur ni också kan utveckla en hållbar samarbetskultur i verksamheten?

Några av våra senaste uppdrag

Framtagning av program i ledar- och affärsmannaskap. Genomförande under två år med uppföljande coachingprogram för > 100 företagsledare.

Översyn av köp- och säljprocess i större tillverkande företag för att samordna försäljning med inköp och produktion. Införande och träning i CRM.

Expertkonsulter för ett antal specialområden i samarbete med ALMI Företagspartner i Stockholm, Sörmland och Uppsala.

Kartläggning av affärskvalitet i medelstort företags säljorganisation och framtagning av ny säljstrategi för att öka både tillväxt och lönsamhet.

Processledare för ledningsgrupp i framtagning av nytt arbetssätt för planering och involvering av hela organisationen.

Stöd för ägarna i mindre bolag med syfte att planera för dramatisk tillväxt under en 3-årsperiod.

Nytt format för målstyrning och belöningssystem i medelstort IT/tjänsteföretag.

Vi berättar gärna mer om du är nyfiken på något av projekten