Professionellt VD-Nätverk i Stockholm |
Ta hjälp av andra VD kollegor i ditt professionella VD nätverk.

Ensamt på toppen?  
ett professionellt nätverk hjälper!

Din personliga utveckling som ledare är en förutsättning för utveckling av verksamheten.
Tid för reflektion kan vara din bästa investering.
Du bokar in tid i din almanacka. Tid för att tänka tillsammans med en liten exklusiv kärntrupp.

Nya grupper startas löpande.

Vill du veta mer träffar vi dig gärna!​​​​

 • 10-12 deltagare i varje grupp.
 • Fokus på förmågan att arbeta med förändringar.
 • Vi tar hänsyn till aktuella paradigmskiften.
 • chevron-right
  Utforskar verktyg inom "Change Management".
 • chevron-right
  Hittar nya lösningar på dina utmaningar.
 • chevron-right
  Utbyter erfarenheter och ger varandra beslutsstöd.
 • chevron-right
  Ledarrollen som facilitator/processledare. 

VI BERÄTTAR OM IDÉN FÖR DIG!

FÖRETAGETS, ORGANISATIONENS NAMN *

DITT NAMN *

DIN EPOSTADRESS *

”DET ÄR ENSAMT PÅ TOPPEN” – 356 000 träffar på Google … det måste betyda något?

 • Är du trött på att få "goda råd", men längtar efter perspektiv?
 • Har du gått tillräckligt många kurser där du bara fått bekräftat det du redan visste och där dina utmaningar aldrig aktualiserades?
 • Får du sällan tid för egen utveckling och upplever möten som är ineffektiva där känslan är "vad gav det där mig"? 

Vi skapar skräddarsydda och personliga nätverk där du får diskutera egna verkliga utmaningar. Till ditt Executive Forum handplockas personer som med sin kunskap och erfarenhet ger dig nya perspektiv, kompletterar och bidrar med sin kompetens och erfarenhet. Omvänt blir du mentor till kollegorna i ditt forum.

Är du chef, ledare, högmotiverad att föra djupare diskussioner kring aktuella utmaningar? Vill du bidra och dela erfarenheter och perspektiv med individer som befinner sig på samma nivå som dig?
Då är du den vi söker till Executive Forum!

Nya grupper startas löpande.

1998 startade jag ett nätverk för ledare. Det blev ett uppskattat forum för lärande där ledare med olika bakgrund, kompetens och erfarenheter fick möjlighet att hjälpa varandra för att ta hand om konkreta utmaningar och på så sätt utveckla både sig själva och sina företag. Det har varit en fantastisk resa som man kan summera till närmare 1000 möten… varav jag själv genomfört mer än 400. Behovet av att få tid att tänka och reflektera har inte minskat, snarare ÖKAT!

Leif Israelsson, VD för Mind & Space AB

Leif Israelsson, VD för Mind & Space AB

"1998 startade jag ett nätverk för ledare. Det blev ett uppskattat forum för lärande där ledare med olika bakgrund, kompetens och erfarenheter fick möjlighet att hjälpa varandra för att ta hand om konkreta utmaningar och på så sätt utveckla både sig själva och sina företag. Det har varit en fantastisk resa som man kan summera till närmare 1000 möten… varav jag själv genomfört mer än 400. Behovet av att få tid att tänka och reflektera har inte minskat, snarare ÖKAT!"