Hej jag heter Ole Arvesen


Fritiden spenderas med familj och vänner och gärna i samband med resor, matlagning, vandring, skidåkning och golf. Jag älskar att planera och genomföra aktiviteter som gärna blir traditioner som sätter guldkant på livet! 

Genomförande av utmanande uppdrag fyller mig med energi och glädje. Det är extra roligt när jag är en spelare i ett lag. Att forma team med rätt personer och rätt värderingar är en framgångsfaktor i alla organisationer. I nära samarbete sätter vi mål och strategier - och genomför!

Så här får du tag på mig


Hör gärna av dig om du vill bolla en tanke, idé eller problem!

phone

Mobil

0709 - 90 34 15

envelope-o

E-post

FOKUSOMRÅDEN


GDPR

EU:s General Data ProtectionRegulation(GDPR) kommer att förändra spelreglerna för dataskydd. GDPR träder i kraft 25 maj 2018 vilket gör att företag och organisationer bör starta arbetet för hur de ska möta lagkraven oavsett om de blir sena eller inte! Det finns ett antal fokusområden att tänka på:

 • Kartläggning - Identifiera alla personuppgifter i ett Behandlingsregister
 • Riskbegränsning - Utvärdera risker baserat på typer av persondata och datavolymer
 • Ta kontroll - Identifiera åtgärder som krävs för att möta GDPR
 • Implementera

Jag leder och har lett tre GDPR-projekt bla hos en ledande hälsovårdskoncern. Från det senare projektet kan jag bidra med kunskap och erfarenhet från en organisation som hanterar stora volymer av känsliga personuppgifter.

BUSINESS INTELLIGENCE - BI

Hur förbereder du dig för framtiden? Vilken insikt vill du ha om din verksamhet? Är det tillräckligt med rapporter om hur det har gått? Bör inte ambitionen vara "hur vill vi att det ska gå"? 

Grundläggande är att BI bör ha en tydlig koppling till mål och strategier. Då ökar förutsättningarna till att få relevant insikt om sin verksamhet. 

Exempel på levererade uppdrag inom BI är utvärderingar, strategier, upphandlingar och implementeringar.

SYSTEMUPPHANDLING

En omfattande och tidskrävande upphandlingsprocess är ingen avundsvärd situation när det ska tas beslut om ett system och en förändring som påverkar många medarbetare. Det krävs tid för att undvika riskerna med ett dåligt underbyggt beslut.

Upphandling av ett nytt system ska tydligt stödja företagets mål och strategier. Det är viktigt att välja rätt funktionalitet för att uppnå detta. Samtidigt innebär införandet av ett nytt system inledningen på ett långsiktigt strategiskt samarbete med en leverantör.

Jag har lång erfarenhet av systemupphandlingar både som köpare, säljare och konsult. Uppdragen har skett inom ett flertal branscher som ex försäkring, hälsovård, betalningstjänster och verkstad. (Se även www.systemupphandling.se)

UPPDRAG


 • GDPR-uppdrag för företag inom hälsovård, detaljhandel och selfstorage.

 • Uppdrag för CFOer, Ekonomichefer och Business Control för att genomföra förändringar mot rollen som affärspartner för företag inom gruvindustri, sjukvård, betalningstjänster, handel, energi och försäkring.

 • Genomfört upphandlingar och ett antal implementeringar av system för ERP, Business Intelligence, SolvencyII och CRM samt IT outsourcing.

Bakgrund och Erfarenhet


 • Över 30 års erfarenhet av att leda och expandera företag inom IT, outsourcing, konsulting och finans.

 • Verksamhetskonsult på KPMG (ansvarig för rådgivning inom Business Intelligence), EquaTerra (sourcingrådgivning) och Eskadern (rådgivning till CFO, Ekonomi och Business Control)

 • VD i programvaruföretag (SAS Institute och Fastighetssystem) och företag inom Business Process Outsourcing (Vendator), nordisk försäljningschef (HyperionSolutions) och AO-chef (Digital Equipment). Flera år som säljare och KAM.

 • CFO/ekonomichef och Business Controller inom IT, tillverkande industri och i rese-branschen. CIO inom BPO. Delägare i bolag inom riskkapital och corporate finance.

 • Civilekonom från Uppsala Universitet och University of Manchester