Hej jag heter Tord Andersson


Mina intressen är familjen och att stöka runt vårat gamla hus. Dessutom är jag en hängiven naturmänniska med intresse för fjällvandring med tillhörande fiske.

Fokuserad på att skapa struktur i stödfunktionerna hos Mind & Space:s kunder. För mig är det viktigt att tillföra kompetens / skapa engagemang hos kundens personal och samtidigt ta vara på det dom har att lära mig.


Så här får du tag på mig


Hör gärna av dig om du vill bolla en tanke, idé eller problem!

phone

Mobil

076-893 32 79

envelope-o

E-post

Fokusområden


Detta är jag bra på...

Ständig förbättring

Vi löser de verkliga problemen genom att involvera och engagera.

Utveckling & Kvalitetssäkring
 

Utveckla stödfunktioner i komplexa verksamheter - ekonomi, logistik, dokumenthantering et c.   

Effektivisering av stödfunktioner 

Administrativa rekonstruktioner. Ser till att stödfunktioner bidrar effektivt till verksamheten.

Komplex ekonomisk rapportering

Snabb leverans av resultat - funktionellt, relevant och effektivt.

Övrigt jag jobbar med...


  • Mentorskap.
  • Särskilt intresse och kunskap inom tekniktunga verksamheter.
  • Grym på att hantera databaser i excel ;-)

Uppdrag och projekt


  • Projektledare vid konstruktion av två avancerade BI-systemför industriell internredovisning/rapportering inom en större industrikoncern.
  • I samband med ett omfattande förbättringsarbete implementerat avancerad internrapportering /ekonomistyrning inom ett större verkstadsföretag.
  • Som CFO och intern konsult genomfört administrativa rekonstruktioner av mer än 10 nyförvärvade företag. Det inkluderade även byten av affärssystem och hopslagning av två tillverkande företag
  • Utveckling / kvalitetssäkring avancerade processer inom ekonomi och dokumenthantering inom storatekniktunga organisationer

Bakgrund och Erfarenhet


Administrativ verksamhetsutveckling sedan 30 år.

15 års erfarenhet som ledare för verksamheter i medelstora företag med komplex verksamhet. Ansvarat för, och praktiskt genomfört, flera större förändringsprojekt. Innehaft befattningar som Verksamhetscontroller, IRM, Operations, CFO, Verksamhetskonsult

 Styr- och reglermekaniker, plåtslagare, ekonom med påbyggnad Lean och coachning.