WHY?

Intäkter* är syret för din verksamhet och frigör energin i alla delar av verksamheten så att den kan utvecklas och förnya sig. Intäkterna blir en tydlig kvittens på att ledare och medarbetare gör nånting meningsfullt som efterfrågas och uppskattas. Därför har Mind & Space valt att ta intäkterna som utgångspunkt när vi samarbetar med våra kunder.

  • En helhetssyn på att samhälle, verksamheter, team och människor är det som genererar resurserna vi behöver. Att sätta alla delar i gemensam rörelse och riktning skapar framgång. Det stärker upplevelsen att vi vågar förändra och utveckla oss.

  • Det som förenar oss är lusten att vara medskapare till ett mänskligare och positivare arbetsliv helt enkelt! Vår kompetens och passionen för samarbete och värdeutveckling är de verkliga drivkrafterna som gör nytta!

  • Med hållbar tillväxt i fokus utvecklar vi våra kunders verksamheter. Kollektiv intelligens med inriktning på tillväxt, innovation och effektivitet är framgångsfaktorer.

* I verksamheter som i traditionell mening inte genererar intäkter, definieras ”syret” som bruttoeffekten av de insatser man skapar med insatta medel och kan uttryckas med andra värdemått än pengar. Till exempel skulle sjukvårdens intäkter kunna vara antalet friskförklarade patienter.

I en komplex tid är vi med och skapar ett mänskligare och positivare arbetsliv!

Teamet på Mind & Space