Vi hjälper till med förändringsarbetet i organisationer

Företagskulturen är affärskritisk

Vårt viktigaste budskap under 2019 är att er framgång bygger på hur ni lyckas sätta Digital transformation – Företagskultur – Ledarskap i verket.

Anpassat till de möjligheter som finns i er egen och närliggande branscher. Och, inte minst, de möjligheter som finns i er förmåga att förstå er kunders utmaningar....

Ladda ned checklistan ”Sju steg som leder till en engagerad kultur” och testa vårt Quiz på ert nästa ledningsmöte.Vi skapar förändringskompetenTa Organisationer!


Vi skapar förändrings-kompetenta organisationer!


Vi är strategiaktivister som hjälper till att leda och driva förändringsarbete och digital transformation i organisationer och företag. Vi hjälper er att utveckla arbetssätt som är agila och baserade på hur vi människor faktiskt fungerar. Om ni har lönsamhet och hållbar tillväxt som mål, ser vi till att ni får ut ert teams fulla potential i förändringsprocessen.
Vi brinner för att utveckla det vi kallar förändringskompetens.

90% av de företag som satsade på att utveckla sin kultur vid digital transformation lyckades enligt en studie genomförd av Boston Consulting Group.
Vår värld präglas av förändringar och vår kreativa förmåga att hitta vägar framåt blir en tydlig framgångsfaktor. 

I vår brytningstid där mycket förändras i grunden är det viktigt att fokusera på hur vi kan utveckla samarbeten i verksamheten. Vi behöver föra dialog om ledarskapets ”nya” roll när självledarskap, självstyrande team och anpassningsförmåga ökar i betydelse.
Det handlar både om att leda sig själv, andra och verksamheten.

Digitalisering, företagskultur och ledarskap som samspelar är vår drömbild av hur vi tillsammans med våra kunder utvecklar verksamheten. 2019 genomför vi ett antal seminarier på temat. Du kan också följa vår blogg där vi fyller på med kunskap och inspiration. Vi har även satt samman en liten Quiz – den kan ge dig och dina kollegor en ”friendly  heads up”.


Utvecklingsindex

Prioritera det som ger bäst resultat för verksamheten.

Digital mognadsanalys

Hur hanterar ni möjligheter och risker med digitalisering?

Samarbetsindex

Samarbetets inverkan på resultatet.


"Vi brinner för    utveckling"

Som strategiaktivister stöttar vi företag och organisationer i att skapa hållbar tillväxt och överlevnad.

Vi går igång på att bidra till människors och verksamheters utveckling.

"Vi gör det
komplexa 
enkelt"

Hörnstenar:

  • Samarbete och agilt ledarskap
  • Förändringsledning
  • Neuroledarskap
  • Innovation, tillväxt och effektivitet
  • Digital transformation

"Vi gör det
komplexa 
enkelt"

"Vi börjar
med slutet"

Se nya möjligheter. Utveckla en stark och framgångsrik organisation! Ta del av hur våra index kan bli utgångspunkten i er förändringsresa.


Det är vi som gör skillnad!

ÅSA DICKSON, 070-416 98 13
[email protected]

EVA ELIASSON,  070-837 55 60
[email protected]

Cattis Olsén,  076-3573302
[email protected]

Marja Tullberg,  070-627 77 36
[email protected]

TORD ANDERSSON,  076-893 32 79
[email protected]

PÅL EKBERG,  073-944 76 78
[email protected]

SARAH ROSENDAHL,  072-459 08 30
[email protected]

GITA BOLT, 073-509 99 70
[email protected]

HELENA LILJEDAHL,  070-467 30 24
[email protected]

LEIF ISRAELSSON, VD  070-582 36 66
[email protected]

OLE ARVESEN,  070-990 34 15
[email protected]

MIKAEL ESKMAN,  070-734 41 99
[email protected]

PETER BLOMQUIST, FC  070-620 69 88
[email protected]