Affärsutveckling med fokus på verkliga och hållbara resultat.

Vad är viktigast hos dig just nu?

Nå affärsmålen?

Utveckla säljstrategin och marknadsfunktionen!

Öka engagemanget?

Utveckla ledarskapet och företagskulturen!

Effektivisera arbetet?

Organisera och planera utvecklingsarbetet!

Tillväxtlabbet - när du vill öka intäkterna till lägre kostnad!

Målbilden – gemensam riktning och önskat resultat

Nulägesanalysen – förutsättningar att lyckas

Genomförandet – lönsamma prioriteringar och ”action”

Genomförda uppdrag

Framtagning av program i ledar- och affärsmannaskap. Genomförande under två år med uppföljande coachingprogram för > 100 företagsledare.
börsnoterat företag inom vård & omsorg
Översyn av köp- och säljprocess i större tillverkande företag för att samordna försäljning med inköp och produktion. Införande och träning i CRM.
företag i inredningsbranschen
Stöd för ägarna i ett mindre bolag. Syftet var att förbereda ledningen och planera för dramatisk tillväxt under en treårsperiod.
Tjänsteföretag inom Byggbranschen
Processledare för ledningsgrupp i framtagning av nytt arbetssätt för planering och involvering av hela organisationen i samband omfattande strategi arbete.
ägarlett företag inom it-branschen

Ett mänskligare arbetsliv helt enkelt... vad menar vi med det?

Samarbete

  • Tydlig gemensam riktning
  • Ständigt lärande - inga stuprör
  • Öppenhet - rak och ärlig kommunikation
  • Gemensamt ansvar för att lyckas

Förändringskompetens

  • Alla i organisationen mår bra och kommer till sin rätt
  • Tillväxt och lönsamhet i en föränderlig värld
  • Arbetssätt och flexibilitet som löser uppgiften
  • En tillitsfull kultur som står pall för utmaningar