Vi skapar förändringskompetenta organisationer!


Vi skapar förändrings-kompetenta organisationer!


Världen går rasande fort nu! Vid förändringsarbete i organisationer fokuserar vi på att stärka samarbetet samt tydliggöra processer och strategier. Vi hjälper er att utveckla arbetssätt som är agila och baserade på neuroledarskap - hur vi människor faktiskt fungerar. Då skapas förutsättning att hänga med i den höga takten. Om ni har lönsamhet och hållbar tillväxt som mål, är det viktigt att se till att ni har kraften att ta er igenom hela förändringsprocessen. Vi är strategiaktivister som brinner för att utveckla det vi kallar förändringskompetens.

"Vi brinner för    utveckling"

Som strategiaktivister stöttar vi företag och organisationer i att skapa hållbar tillväxt och överlevnad.

Vi går igång på att bidra till människors och verksamheters utveckling.

"Vi gör det
komplexa 
enkelt"

Hörnstenar:

  • Samarbete och agilt ledarskap
  • Förändringsledning
  • Neuroledarskap
  • Innovation, tillväxt och effektivitet
  • Digital transformation

"Vi gör det
komplexa 
enkelt"

"Vi börjar
med slutet"

Se nya möjligheter. Utveckla en stark och framgångsrik organisation! Ta del av hur våra index kan bli utgångspunkten i er förändringsresa.

Utvecklingsindex

Prioritera det som ger bäst resultat för verksamheten.

Digital mognadsanalys

Hur hanterar ni möjligheter och risker med digitalisering?

Samarbetsindex

Samarbetets inverkan på resultatet.


Det är vi som gör skillnad!

ÅSA DICKSON, 070-416 98 13
[email protected]

EVA ELIASSON,  070-837 55 60
[email protected]

SARAH ROSENDAHL,  072-459 08 30
[email protected]

FREDRIKA SANDELL,  070-327 64 09
[email protected]

ALEXANDER GARBU,  070-759 41 57
[email protected]

HANS LUNDMARK,  070-378 12 94
[email protected]

TORD ANDERSSON,  076-893 32 79
[email protected]

PÅL EKBERG,  073-944 76 78
[email protected]

GITA BOLT, 073-509 99 70
[email protected]

MARJA ROLLÉN NORLING,  070-926 89 67
[email protected]

EVA HANSSON,  070-595 48 78
[email protected]

HELENA LILJEDAHL,  070-467 30 24
[email protected]

CHRISTIAN DE LOËS  070-603 65 58
[email protected]

OLE ARVESEN,  070-990 34 15
[email protected]

MIKAEL ESKMAN,  070-734 41 99
[email protected]

LEIF ISRAELSSON, VD  070-582 36 66
[email protected]

ÅSA DICKSON, 070-416 98 13
[email protected]

EVA ELIASSON,  070-837 55 60
[email protected]

SARAH ROSENDAHL,  072-459 08 30
[email protected]

FREDRIKA SANDELL,  070-327 64 09
[email protected]

ALEXANDER GARBU,  070-759 41 57
[email protected]

HANS LUNDMARK,  070-378 12 94
[email protected]

TORD ANDERSSON,  076-893 32 79
[email protected]

PÅL EKBERG,  073-944 76 78
[email protected]

GITA BOLT, 073-509 99 70
[email protected]

MARJA ROLLÉN NORLING,  070-926 89 67
[email protected]

EVA HANSSON,  070-595 48 78
[email protected]

HELENA LILJEDAHL,  070-467 30 24
[email protected]

CHRISTIAN DE LOËS  070-603 65 58
[email protected]

OLE ARVESEN,  070-990 34 15
[email protected]

MIKAEL ESKMAN,  070-734 41 99
[email protected]

LEIF ISRAELSSON, VD  070-582 36 66
[email protected]